Kommunala bostäder med radon under riktvärdet

Indikatorn visar andelen av de kommunalt ägda flerbostadsfastigheterna som är kontrollerade avseende radon och har radonhalter under riktvärdet 200 Bq/m3. Uppgifterna hämtas från miljöförvaltningens register.
Andel flerbostadsfastigheter i de kommunala bostadsbolagen som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft
Mätområde Datum Värde (%)
Totalt 2010 71
Totalt 2012 75
Totalt 2014 75
Totalt 2015 84
Totalt 2016 84
Totalt 2018 84
Familjebostäder 2010 64
Familjebostäder 2012 70
Familjebostäder 2014 85
Familjebostäder 2015 86
Micasa 2010 93
Micasa 2012 72
Micasa 2014 72
Micasa 2015 95
Stockholmshem 2010 59
Stockholmshem 2012 68
Stockholmshem 2014 68
Stockholmshem 2015 76
Svenska Bostäder 2010 70
Svenska Bostäder 2012 82
Svenska Bostäder 2014 73
Svenska Bostäder 2015 78
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

84 procent av de kommunala bostadsfastigheterna är uppmätta och klarar riktvärdet för radon. Målet enligt miljöprogrammet om att alla skulle vara mätta och klara år 2015 har därmed inte kunnat nås. Miljöförvaltningens riktade tillsyn fortsätter med målet att alla ska mätas och klara riktvärdena. Micasa har högst andel fastigheter som klarar riktvärdet.
Indikator TEMA.5.3.2
Senast uppdaterad: 2019-03-14
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tema