Tillgång till parker och natur

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin stadsdel.
Andel invånare som är nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin stadsdel
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2004 86
Hela Stockholm 2007 86
Hela Stockholm 2010 84
Hela Stockholm 2013 85
Hela Stockholm 2016 84
Bromma 2004 90
Bromma 2007 91
Bromma 2010 87
Bromma 2013 88
Enskede-Årsta-Vantör 2004 79
Enskede-Årsta-Vantör 2007 77
Enskede-Årsta-Vantör 2010 79
Enskede-Årsta-Vantör 2013 75
Farsta 2004 85
Farsta 2007 87
Farsta 2010 83
Farsta 2013 86
Hägersten-Liljeholmen 2004 90
Hägersten-Liljeholmen 2007 88
Hägersten-Liljeholmen 2010 87
Hägersten-Liljeholmen 2013 80
Hässelby-Vällingby 2004 90
Hässelby-Vällingby 2007 87
Hässelby-Vällingby 2010 87
Hässelby-Vällingby 2013 85
Kungsholmen 2004 92
Kungsholmen 2007 91
Kungsholmen 2010 89
Kungsholmen 2013 92
Norrmalm 2004 83
Norrmalm 2007 90
Norrmalm 2010 83
Norrmalm 2013 91
Rinkeby-Kista 2004 76
Rinkeby-Kista 2007 73
Rinkeby-Kista 2010 78
Rinkeby-Kista 2013 76
Skarpnäck 2004 91
Skarpnäck 2007 94
Skarpnäck 2010 92
Skarpnäck 2013 96
Skärholmen 2004 89
Skärholmen 2007 85
Skärholmen 2010 78
Skärholmen 2013 83
Spånga-Tensta 2004 65
Spånga-Tensta 2007 71
Spånga-Tensta 2010 69
Spånga-Tensta 2013 70
Södermalm 2004 84
Södermalm 2007 85
Södermalm 2010 81
Södermalm 2013 82
Älvsjö 2004 87
Älvsjö 2007 79
Älvsjö 2010 80
Älvsjö 2013 76
Östermalm 2004 95
Östermalm 2007 95
Östermalm 2010 96
Östermalm 2013 98
Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholmarna har ett utbrett intresse för att vistas utomhus i parker och naturområden. Under sommaren beger sig drygt 60 procent av stockholmarna dagligen eller flera gånger varje vecka ut i stadens parker och naturområden.
En majoritet av stockholmarna, drygt 80 procent, uppger att de är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parker och natur i den egna stadsdelen. Det gäller såväl i ytterområdena som i innerstaden. Tillgänglighet och avstånd till grönområden är avgörande för hur ofta de besöks.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.
Indikator TEMA.4.4.3
Senast uppdaterad: 2019-05-23
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden