Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kolinlagring i skog och mark

Indikator TEMA.1.5.2

Skog och växtlighet fungerar som en kolsänka. Det innebär att växtligheten tar upp koldioxid från atmosfären som sedan lagras i marken. SLU har på uppdrag av miljöförvaltningen karterat och beräknat inlagringen och utsläppen av växthusgaser från skog och mark inom Stockholms stad.

Total kolsänka samt kolkälla i skog och mark inom Stockholms stad.

Datakälla: Rapport om kolinlagring i Stockholms naturmarker, SLU
Senaste värdet:
-35 kton (2022).
Utgångsvärde:
-35 kton (2022).

Kommentar

Nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark i Stockholms stad beräknas totalt till -35000 ton koldioxidekvivalenter per år.

En mindre del av marken i staden fungerar som en kolkälla, vilket innebär att marken bidrar till utsläpp av växthusgaser. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från torvmark som har ett högt kolförråd. Dessa marker har ett sammanlagt årligt nettoutsläpp på 2000 ton koldioxidekvivalenter.

Uppdaterad: 2023-01-11