Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Luftappen visar luftkvaliteten där du är

Skärmbild från luft-appen
Appen visar hälsoindex för din plats. Foto: Johan Pontén
Artikel TEMA.2.4

Med appen Luft Stockholm får du prognoser av luftföroreningar och björkpollen i Stockholmsområdet. Du kan få prognoser för din bostadsadress, din arbetsplats eller en valfri gata i staden.

Med kartfunktionen kan du jämföra föroreningshalterna på olika platser. Appen visar också hur halterna förändrats de senaste dagarna och veckorna. I den personliga hälsodagboken kan du jämföra hur du mår med halterna av olika luftföroreningar och pollen för att på så sätt bättre förstå vad som kan orsaka eventuella besvär.

Det unika med denna app är att den väger samman både pollen och luftföroreningar till ett vetenskapligt baserat riskindex, men du kan även välja prognoser för enskilda ämnen.
Magnuz Engardt, miljöförvaltningen

Skärmbilder från appen Luft Stockholm
Skärmbilder från appen Luft Stockholm

Stockholms stad arbetar intensivt för att vi ska uppnå miljökvalitetsnormerna och på sikt de nationella målen för frisk luft. Vi hoppas att appen ska underlätta vardagen för de stockholmare som besväras av pollen och luftföroreningar.

Luft Stockholm-appen har utvecklats av miljöförvaltningen i Stockholm i samarbete med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet. Projektet är en del av Stockholms stads satsning Smart och uppkopplad stad.

Så funkar appen

Appen väger samman stadens mätningar av luftföroreningar med väderdata från SMHI och pollenprognoser från Naturhistoriska riksmuseet.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Naturhistoriska riksmuseet
  • Umeå universitet
Kontakt
Uppdaterad: 2023-09-10