Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hastighet innerstadsbussar

Buss i full fart
SL-buss på Nynäsvägen. Foto: Jens Johansson
Indikator TEMA.7.4.6

Indikatorn visar på framkomligheten för stombusstrafiken på stadens gator.

Då trängsel och hastighet har ett direkt samband med varandra kan en ökning av medelhastigheten tolkas som minskad trängsel och ökad framkomlighet.

Framkomligheten i innerstaden och ytterstaden redovisas separat.

Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden

Datakälla: SL:s system för automatisk trafikräkning
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
17,9 km/h (2021).
Utgångsvärde:
17,5 km/h (2004).

Kommentar

Indikatorn definieras som medelhastighet i stombusslinjenätet (exklusive hållplatsstopp), morgon och eftermiddag under vardagar, perioden september-november. För år 2022 saknas ännu tillförlitliga data.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-16