Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kollektivresor, antal påstigande

Indikator TEMA.7.4.4

Antal påstigande inkluderar även resande från andra kommuner som stiger på i Stockholm. En resa kan innebära flera påstigningar om man gör byten i kollektivtrafiken.

Diagrammet visar antalet påstigningar angett i tusental vid SL:s hållplatser inom Stockholms kommun och avser hela dygnet en vintervardag.

Antal påstigande (tusental) i Stockholms stad en vinterdag

Datakälla: SL och länet (rapport från SL)
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2003.
Senaste värdet:
1212 (2021).
Utgångsvärde:
1557 (2003).

Kommentar

Mätningarna i tunnelbanan sker manuellt mellan kl.06:00-24:00. För övriga trafikslag görs mätningarna dygnet runt via sensorer i dörrarna som mäter på- och avstigande.

De senaste tio åren har antalet på- och avstigande ökat varje år. Det ger en indikation på att antalet invånare och besökare ökar, men även att fler väljer att resa kollektivt.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-16