Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kollektivresor, antal påstigande

Indikator TEMA.7.4.4

De senaste tio åren har antalet på- och avstigande ökat varje år. Det ger en indikation på att antalet invånare och besökare ökar, men även att fler väljer att resa kollektivt.

Antal påstigande inkluderar även resande från andra kommuner som stiger på i Stockholm. En resa kan innebära flera påstigningar om man gör byten i kollektivtrafiken.

Diagrammet visar antalet påstigningar angett i tusental vid SL:s hållplatser inom Stockholms kommun och avser hela dygnet en vintervardag.

Antal påstigande (tusental) i Stockholms stad en vinterdag

Datakälla: SL och länet (rapport från SL)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2003.
Senaste värdet:
2059 (2019).
Utgångsvärde:
1557 (2003).

Kommentar

Mätningarna i tunnelbanan sker manuellt mellan kl.06:00-24:00. För övriga trafikslag görs mätningarna dygnet runt via sensorer i dörrarna som mäter på och avstigande.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-26