Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hastighet ytterstadsbussar

Buss i full fart
SL-buss på Nynäsvägen. Foto: Jens Johansson
Indikator TEMA.7.4.7

Indikatorn visar på framkomligheten för stombusstrafiken på stadens gator.

Då trängsel och hastighet har ett direkt samband med varandra kan en ökning av medelhastigheten tolkas som minskad trängsel och ökad framkomlighet.

Framkomligheten i innerstaden och ytterstaden redovisas separat.

Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden

Datakälla: Trafikkontoret
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2004.
Senaste värdet:
28,6 km/h (2022).
Utgångsvärde:
33 km/h (2004).

Kommentar

Indikatorn definieras som medelhastighet i stombusslinjenätet (exklusive hållplatsstopp), morgon och eftermiddag under vardagar, perioden september-november.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-03-28