Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel kollektiva resor, dygn

Indikator TEMA.7.4.3

Indikatorn visar kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot resor med bil. Mätning sker vid tre olika gatusnitt; innerstadssnittet (som utgår från tullarna), regioncentrumsnittet och Saltsjö–Mälarsnittet. Mätningarna avser båda riktningarna. Mätningar över innerstadssnittet sker 06.00–21.00. För de andra gatusnitten görs mätningar under hela dygnet.

Andel kollektivtrafikresor, dygnstrafik båda riktningarna

Datakälla: SL och länet/regionen (rapport från SL)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
66 % (2021).
Utgångsvärde:
58 % (2000).

Kommentar

Andelen kollektivtrafikresor har ökat sedan början på 2000-talet. Särskilt gäller detta resor till och från innerstaden och Saltsjö-Mälarsnittet. Över regioncentrumsnittet är ökningen inte lika stor. De senaste åren har andelen kollektiva resor minskat över regioncentrumsnittet.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-15