Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel kollektiva resor, dygn

Indikator TEMA.7.4.3

Indikatorn visar kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot resor med bil. Mätning sker vid tre olika gatusnitt; innerstadssnittet (som utgår från tullarna), regioncentrumsnittet och Saltsjö–Mälarsnittet.
Mätningarna avser båda riktningarna.

Andelen kollektivtrafikresor har ökat sedan början på 2000-talet. Särskilt gäller detta resor till och från innerstaden och Saltsjö-Mälarsnittet. Över regioncentrumsnittet är ökningen inte lika stor. De senaste åren har andelen kollektiva resor minskat över regioncentrumsnittet.

Andel kollektivtrafikresor, dygnstrafik båda riktningarna

Datakälla: SL och länet/regionen (rapport från SL)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
72 % (2019).
Utgångsvärde:
58 % (2000).

Kommentar

Mätningar över innerstadssnittet sker 06.00–21.00. För de andra gatusnitten görs mätningar under hela dygnet.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-26