Frostdagar

Frostdag är dygn (från kl 19 till kl 19) då minimitemperaturen är under 0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. I denna indikator redovisas antal frostdagar årligen sedan 2002.

Den lägsta temperatur som uppmätts i Stockholm sedan 1901 är -28,2°C, vilket registrerades 1942.

Antal frostdagar vid Observatorielunden
Datum Värde (dagar)
2002 104
2003 99
2004 103
2005 99
2006 95
2007 81
2008 62
2009 89
2010 136
2011 92
2012 107
2013 101
2014 53
2015 61
2016 86
2017 85
2018 109
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar att det kan vara en stor naturlig variation från år till år. 2010 var ett ovanligt kallt år sett till årsmedeltemperaturen, vilket resulterade i hela 136 frostdagar i Stockholm.

Det är intressant att jämföra de två rekordåren 2014 och 2018, som varit de varmaste åren som uppmätts i Stockholm (årsmedeltemperatur 8,8°C). Antalet frostdagar 2014 var mycket lågt, endast 53 dagar, medan det 2018 var 109 frostdagar i Stockholm. Den kalla vintern 2018 kompenserades alltså av en extremt varm sommar, vilket medförde att årsmedeltemperaturen blev lika för de båda åren.

Årets kallaste dag 2018 inträffade den 1 mars då minimitemperaturen var -13,8°C.

Indikator TEMA.1.1.12
Senast uppdaterad: 2019-03-29