Järn i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Järn i väggmossa
Mätområde Datum Värde (µg/g)
Medel i Stockholm 2000 986
Medel i Stockholm 2005 270
Medel i Stockholm 2010 408
Akalla 1995 320
Akalla 2000 684
Akalla 2005 216
Akalla 2010 410
Djurgården 1995 840
Djurgården 2000 927
Djurgården 2005 268
Djurgården 2010 390
Fiskartorpet 1995 600
Fiskartorpet 2000 1152
Fiskartorpet 2005 289
Fiskartorpet 2010 450
Flaten 1995 310
Flaten 2000 441
Flaten 2005 175
Flaten 2010 210
Grimsta 1995 410
Grimsta 2000 769
Grimsta 2005 281
Grimsta 2010 460
Hammarbyhöjden 1995 710
Hammarbyhöjden 2000 1485
Hammarbyhöjden 2005 327
Hammarbyhöjden 2010 520
Högdalstoppen 1995 1200
Högdalstoppen 2000 1349
Högdalstoppen 2005 313
Högdalstoppen 2010 410
Judarn 1995 380
Judarn 2000 440
Judarn 2005 175
Judarn 2010 360
Lövsta 1995 570
Lövsta 2000 1253
Lövsta 2005 566
Lövsta 2010 220
Solberga 1995 650
Solberga 2000 1472
Solberga 2005 254
Solberga 2010 600
Sätra 1995 270
Sätra 2005 93
Sätra 2010 300
Ulvsundaberget 1995 480
Ulvsundaberget 2000 870
Ulvsundaberget 2005 280
Ulvsundaberget 2010 560
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av järn i länet varierade mellan 77,2 µg/g och 969 µg/g.
Indikator TEMA.2.10.Fe
Senast uppdaterad: 2017-03-15