Koppar i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Koppar i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum
Högdalstoppen  13 2010
Fiskartorpet  11 2010
Solberga  11 2010
Ulvsundaberget  9,7 2010
Grimsta  9,2 2010
Hammarbyhöjden  9,1 2010
Medel i Stockholm  8,8 2010
Akalla  8,4 2010
Judarn  8,1 2010
Djurgården  7,6 2010
Lövsta  6,8 2010
Flaten  6,4 2010
Sätra  5,5 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av koppar i länet varierade mellan 5,5 µg/g och 13 µg/g under senaste mätningen.

Tillståndsklassning

>10 µg/g
8–10 µg/g
6–8 µg/g
4–6 µg/g
<4 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Cu
Senast uppdaterad: 2017-03-15