Koppar i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Koppar i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet Datum
Högdalstoppen 13 2010
Fiskartorpet 11 2010
Solberga 11 2010
Ulvsundaberget 9,7 2010
Grimsta 9,2 2010
Hammarbyhöjden 9,1 2010
Medel i Stockholm 8,8 2010
Akalla 8,4 2010
Judarn 8,1 2010
Djurgården 7,6 2010
Lövsta 6,8 2010
Flaten 6,4 2010
Sätra 5,5 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av koppar i länet varierade mellan 5,5 µg/g och 13 µg/g under senaste mätningen.

Tillståndsklassning

  >10 µg/g
  8–10 µg/g
  6–8 µg/g
  4–6 µg/g
  <4 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Cu
Senast uppdaterad: 2017-03-15