Nickel i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Nickel i väggmossa
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av nickel i länet varierade mellan 0,46 µg/g och 4,43 µg/g.

Tillståndsklassning

>2,5 µg/g
2–2,5 µg/g
1,5–2 µg/g
1–1,5 µg/g
<1 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Ni
Senast uppdaterad: 2017-03-15