Nickel i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Nickel i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet Datum
Högdalstoppen 4,4 2010
Djurgården 1,8 2010
Hammarbyhöjden 1,7 2010
Solberga 1,6 2010
Fiskartorpet 1,5 2010
Medel i Stockholm 1,46 2010
Ulvsundaberget 1,3 2010
Sätra 1 2010
Grimsta 0,96 2010
Flaten 0,91 2010
Akalla 0,9 2010
Judarn 0,83 2010
Lövsta 0,62 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av nickel i länet varierade mellan 0,46 µg/g och 4,43 µg/g.

Tillståndsklassning

  >2,5 µg/g
  2–2,5 µg/g
  1,5–2 µg/g
  1–1,5 µg/g
  <1 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Ni
Senast uppdaterad: 2017-03-15