Nickel i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Nickel i väggmossa
Provtagningspunkt Senaste värdet (µg/g) Datum
Högdalstoppen  4,4 2010
Djurgården  1,8 2010
Hammarbyhöjden  1,7 2010
Solberga  1,6 2010
Fiskartorpet  1,5 2010
Medel i Stockholm  1,46 2010
Ulvsundaberget  1,3 2010
Sätra  1 2010
Grimsta  0,96 2010
Flaten  0,91 2010
Akalla  0,9 2010
Judarn  0,83 2010
Lövsta  0,62 2010
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av nickel i länet varierade mellan 0,46 µg/g och 4,43 µg/g.

Tillståndsklassning

>2,5 µg/g
2–2,5 µg/g
1,5–2 µg/g
1–1,5 µg/g
<1 µg/g
Indikator TEMA.2.10.Ni
Senast uppdaterad: 2017-03-15