Volfram i väggmossa

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.
Volfram i väggmossa
Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten i väggmossa vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av volfram i länet varierade mellan 0,03 µg/g och 2,97 µg/g. Medelvärdet var 0,35 µg/g.

Tillståndsklassning

>2 µg/g
1–2 µg/g
0,5–1 µg/g
0,25–0,5 µg/g
<0,25 µg/g
Indikator TEMA.2.10.W
Senast uppdaterad: 2017-03-15