Tillgång till parker och natur

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin stadsdel.
Andel invånare som är nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin stadsdel
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Östermalm  98 2013
Skarpnäck  96 2013
Kungsholmen  92 2013
Norrmalm  91 2013
Bromma  88 2013
Farsta  86 2013
Hässelby-Vällingby  85 2013
Hela Stockholm  84 2016
Skärholmen  83 2013
Södermalm  82 2013
Hägersten-Liljeholmen  80 2013
Rinkeby-Kista  76 2013
Älvsjö  76 2013
Enskede-Årsta-Vantör  75 2013
Spånga-Tensta  70 2013
Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholmarna har ett utbrett intresse för att vistas utomhus i parker och naturområden. Under sommaren beger sig drygt 60 procent av stockholmarna dagligen eller flera gånger varje vecka ut i stadens parker och naturområden.
En majoritet av stockholmarna, drygt 80 procent, uppger att de är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parker och natur i den egna stadsdelen. Det gäller såväl i ytterområdena som i innerstaden. Tillgänglighet och avstånd till grönområden är avgörande för hur ofta de besöks.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.
Indikator TEMA.4.4.3
Senast uppdaterad: 2019-05-23
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden