Inställning till att ta bort parkeringsplatser

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska positiva till att ta bort parkeringsplatser till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik
Andel invånare som är mycket eller ganska positiva till att ta bort parkeringsplatser till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

32 procent är positivt inställda till förslaget att ta bort parkeringsplatser till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik, vilket är en något mindre andel än 2013. Betydligt fler är negativa till förslaget, 46 procent. Andelen som är mycket negativa har ökat med 5 procentenheter i årets undersökning, jämfört med 2013.
Indikator TEMA.7.9.11
Senast uppdaterad: 2017-10-27
Kontakt