Cykeltrafik per dag

Antal passager per dag för ett urval mätplatser sedan januari 2020.

Se gärna vår förteckning över trafikpåverkande händelser på startsidan (Trafik under Covid-19).

Antal cykelpassager per dag
Datakälla: Trafikkontoret (fasta mätstationer, EcoCounter)

Kommentar

Index = Totala cykelflödet för samtliga mätstationer
Under påskveckorna (v.15-16 år 2020, v.16-17 år 2019 ) är det normalt med avvikande flöden.

Observera att mätdata uppdateras i början av varje ny vecka.

Indikator TEMA.7.11.1
Senast uppdaterad: 2021-01-25
Kontakt