Gångtrafik per dag

Obs! Uppdateringarna pausas under sommaren fram till ca 10 augusti.

Antal passager per dag för ett urval mätplatser sedan januari 2020.

Se gärna vår förteckning över trafikpåverkande händelser på startsidan (Trafik under Covid-19).

Antal gångpassager per dag
Datakälla: Trafikkontoret (fasta mätstationer, Viscando)

Kommentar

Under påskveckorna (v.15-16 år 2020, v.16-17 år 2019 ) är det normalt med avvikande flöden.

Index = Totala gångflödet för samtliga gångstationer

Mätdata uppdateras i början av varje ny vecka.

Indikator TEMA.7.11.3
Senast uppdaterad: 2020-07-13
Kontakt