Gångtrafik per dag

Antal passager per dag för ett urval mätplatser sedan januari 2020.

Se gärna vår förteckning över trafikpåverkande händelser på startsidan (Trafik under Covid-19).

Antal gångpassager per dag
Datakälla: Trafikkontoret (fasta mätstationer, Viscando)

Kommentar

Index = Totala gångflödet för samtliga gångstationer

Mätdata uppdateras i början av varje ny vecka.

Indikator TEMA.7.11.3
Senast uppdaterad: 2020-12-18
Kontakt