Gångtrafik per vecka

Obs! Uppdateringarna pausas under sommaren fram till ca 10 augusti.

Här redovisas gångflöden veckovis och jämförs med samma period 2019 som referens. För gångmätningarna har medelvärden per vecka beräknats för vardagar och helgdagar samt innerstad och ytterstad var för sig. Som utgångspunkt används medelvärdet för vecka 6-8 för respektive år.

Se gärna vår förteckning över trafikpåverkande händelser på startsidan (Trafik under Covid-19).

Ladda ner tillhörande excelfil för att se faktiska flöden och beräkningar på dessa (se nedan, under Dokument).

Datakälla: Trafikkontoret (fasta mätstationer, Viscando)

Kommentar

Det finns alltid en årsvariation med gradvis högre flöden under våren, med avbrott för storhelger som t.ex. påsk, kristi himmelsfärdshelgen mfl. Under påskveckorna (v.15-16 år 2020, v.16-17 år 2019 ) är det normalt med avvikande flöden. Till skillnad från cykeltrafiken är inte gångflödet lika väderberoende.

Under 2020 synliggörs dock tydliga minskningar av gångflödet framförallt efter vecka 12 då restriktioner från myndigheterna utfärdades om bl.a. rekommendationer om distansarbete och förbud mot större folksamlingar.

Gångflödet har minskat markant under 2020, allra störst är minskningen i Stockholms innerstad.

Mätdata uppdateras i början av varje ny vecka.

Indikator TEMA.7.11.4
Senast uppdaterad: 2020-07-13
Kontakt