Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen

Indikatorn mäter hur stor andel av de nya bilar som säljs i Stockholms län som är miljöbilar.
Andel av de nya personbilar som säljs som är miljöbilar i Stockholms län.
Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm, Sammanställning baserad på uppgifter som publicerats i årsrapporterna över fordonsstatistik från Miljöbilar i Stockholm. Denna grundar sig på uppgifter hämtade ur Vägtrafikregistret och förmedlade av SCB.

Kommentar

Diagrammet är uppdaterat t o m 2016.

Under flera år har en allt större andel av de nya bilar som sålts varit miljöbilar. Från januari 2013 har den statliga miljöbilsdefinitionen skärpts. Miljöbilsförsäljningen enligt den nya definitionen låg i början av 2013 kring 10 procent i Stockholms län, och har fram till och med 2015 ökat till 24 procent. Därmed uppfylldes målet för Stockholms stad miljöprogram 2015, som var 20 %.

Statistiken visar på en förändring av fordonsflottans sammansättning. Trenden med en allt större andel snåla dieselbilar och en mindre andel etanolbilar och gasbilar har fortsatt under 2016.

I gruppen El ingår både elbilar (0,7 %) och laddhybrider (4,5 %). I dagsläget är mer än var femte registrerad miljöbil en elbil eller laddhybrid.

Indikator TEMA.7.6.1
Senast uppdaterad: 2019-04-01
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden