Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen

Indikatorn mäter hur stor andel av de nya bilar som säljs i Stockholms län som är miljöbilar.

Andel av de nya personbilar som säljs som är miljöbilar i Stockholms län.
Färgruta Diesel
Färgruta Bensin
Färgruta Etanol
Färgruta Biogas
Färgruta Elhybrid
Färgruta El
Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm, Sammanställning baserad på uppgifter som publicerats i årsrapporterna över fordonsstatistik från Miljöbilar i Stockholm. Denna grundar sig på uppgifter hämtade ur Vägtrafikregistret och förmedlade av SCB.

Kommentar

Diagrammet är uppdaterat t o m augusti 2016.

Under flera år har en allt större andel av de nya bilar som sålts varit miljöbilar. Från januari 2013 har den statliga miljöbilsdefinitionen skärpts. Miljöbilsförsäljningen enligt den nya definitionen låg i början av 2013 kring 10 procent i Stockholms län, och har fram till och med 2015 ökat till 24 procent. Därmed uppfylldes målet för Stockholms stad miljöprogram 2015, som var 20 %.

Statistiken visar på en förändring av fordonsflottans sammansättning. Trenden med en allt större andel snåla dieselbilar och en mindre andel etanolbilar och gasbilar har fortsatt under 2016.

I gruppen El ingår både elbilar (0,7 %) och laddhybrider (4,5 %). I dagsläget är mer än var femte registrerad miljöbil en elbil eller laddhybrid.
Indikator TEMA.7.6.1
Senast uppdaterad: 2016-10-11
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt