Andel miljöbränsle i Stockholms län

Indikatorn visar försäljningen av miljöbränsle i Stockholms län relativt andelen fossila drivmedel.
Andel sålda förnybara drivmedel i Stockholms län
Mätområde Datum Värde (%)
Totalt 2000 1
Totalt 2001 2
Totalt 2002 2
Totalt 2003 2
Totalt 2004 2
Totalt 2005 2
Totalt 2006 4
Totalt 2007 5
Totalt 2008 7
Totalt 2009 7
Totalt 2010 7
Totalt 2011 9
Totalt 2012 11
Totalt 2013 17
Totalt 2014 21
Totalt 2015 24
Totalt 2016 27
Etanol 2000 1
Etanol 2001 1
Etanol 2002 1
Etanol 2003 0
Etanol 2004 1
Etanol 2005 1
Etanol 2006 2
Etanol 2007 2
Etanol 2008 4
Etanol 2009 3
Etanol 2010 3
Etanol 2011 3
Etanol 2012 3
Etanol 2013 4
Etanol 2014 3
Etanol 2015 2
Etanol 2016 1
Etanolinblandning i bensin 2000 0
Etanolinblandning i bensin 2001 1
Etanolinblandning i bensin 2002 1
Etanolinblandning i bensin 2003 2
Etanolinblandning i bensin 2004 2
Etanolinblandning i bensin 2005 2
Etanolinblandning i bensin 2006 2
Etanolinblandning i bensin 2007 2
Etanolinblandning i bensin 2008 2
Etanolinblandning i bensin 2009 2
Etanolinblandning i bensin 2010 2
Etanolinblandning i bensin 2011 2
Etanolinblandning i bensin 2012 2
Etanolinblandning i bensin 2013 2
Etanolinblandning i bensin 2014 1
Etanolinblandning i bensin 2015 1
Etanolinblandning i bensin 2016 1
Biogas 2000 0
Biogas 2001 0
Biogas 2002 0
Biogas 2003 0
Biogas 2004 0
Biogas 2005 0
Biogas 2006 0
Biogas 2007 0
Biogas 2008 0
Biogas 2009 1
Biogas 2010 1
Biogas 2011 1
Biogas 2012 2
Biogas 2013 2
Biogas 2014 2
Biogas 2015 2
Biogas 2016 2
Rapsbränsle 2000 0
Rapsbränsle 2001 0
Rapsbränsle 2002 0
Rapsbränsle 2003 0
Rapsbränsle 2004 0
Rapsbränsle 2005 0
Rapsbränsle 2006 0
Rapsbränsle 2007 1
Rapsbränsle 2008 2
Rapsbränsle 2009 2
Rapsbränsle 2010 2
Rapsbränsle 2011 2
Rapsbränsle 2012 2
Rapsbränsle 2013 2
Rapsbränsle 2014 3
Rapsbränsle 2015 3
Rapsbränsle 2016 5
HVO 2011 1
HVO 2012 2
HVO 2013 8
HVO 2014 11
HVO 2015 15
HVO 2016 18
Datakälla: Rapport från Miljöbilar i Stockholm: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Kommentar

Andelen förnybara bränslen har ökat under flera år.

Bensinförsäljningen minskade med 1,9 % och dieselförsäljningen ökade med 7,8 % från 2014 till 2015. Försäljningen av diesel har aldrig varit större sedan sammanställningen började - samma trend som i resten av Sverige. Andelen inblandad HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) ökade med 5,7 procentenheter från 2014 till 2015.

Levererad mängd biogas fortsatte att öka i länet.

Försäljningen av Etanol (E85 och Etamax D) samt Biodiesel RME (Raps-Metyl-Ester) minskade kraftigt under 2015. Det kan till viss del förklaras med de skattehöjningar som lagts på biodrivmedel.

Data för 2017 redovisas i december 2018.

Indikator TEMA.7.6.4
Senast uppdaterad: 2018-03-16
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
  • Miljöförvaltningen