Andel miljöbränsle i Stockholms län

Indikatorn visar försäljningen av miljöbränsle i Stockholms län relativt andelen fossila drivmedel.

Andel sålda förnybara drivmedel i Stockholms län
Mätområde Datum Värde
Totalt 2000 0,9
Totalt 2001 1,8
Totalt 2002 2
Totalt 2003 2,2
Totalt 2004 2,2
Totalt 2005 2,4
Totalt 2006 3,6
Totalt 2007 5,3
Totalt 2008 7,2
Totalt 2009 7,3
Totalt 2010 7,4
Totalt 2011 8,8
Totalt 2012 10,9
Totalt 2013 17
Totalt 2014 21,2
Totalt 2015 23,8
Totalt 2016 27
Etanol 2000 0,7
Etanol 2001 0,7
Etanol 2002 0,7
Etanol 2003 0,5
Etanol 2004 0,6
Etanol 2005 0,7
Etanol 2006 1,8
Etanol 2007 2
Etanol 2008 3,5
Etanol 2009 3,1
Etanol 2010 3,2
Etanol 2011 3,3
Etanol 2012 3,3
Etanol 2013 3,6
Etanol 2014 2,8
Etanol 2015 2
Etanol 2016 1,4
Etanolinblandning i bensin 2000 0,1
Etanolinblandning i bensin 2001 1
Etanolinblandning i bensin 2002 1,2
Etanolinblandning i bensin 2003 1,6
Etanolinblandning i bensin 2004 1,5
Etanolinblandning i bensin 2005 1,6
Etanolinblandning i bensin 2006 1,5
Etanolinblandning i bensin 2007 1,9
Etanolinblandning i bensin 2008 1,8
Etanolinblandning i bensin 2009 1,8
Etanolinblandning i bensin 2010 1,8
Etanolinblandning i bensin 2011 1,6
Etanolinblandning i bensin 2012 1,5
Etanolinblandning i bensin 2013 1,5
Etanolinblandning i bensin 2014 1,4
Etanolinblandning i bensin 2015 1,4
Etanolinblandning i bensin 2016 1,2
Biogas 2000 0,02
Biogas 2001 0,02
Biogas 2002 0,03
Biogas 2003 0,04
Biogas 2004 0,08
Biogas 2005 0,17
Biogas 2006 0,3
Biogas 2007 0,42
Biogas 2008 0,4
Biogas 2009 0,6
Biogas 2010 0,82
Biogas 2011 1,3
Biogas 2012 1,7
Biogas 2013 2
Biogas 2014 2,2
Biogas 2015 2,2
Biogas 2016 2,4
Rapsbränsle 2000 0,06
Rapsbränsle 2001 0,04
Rapsbränsle 2002 0,03
Rapsbränsle 2003 0,03
Rapsbränsle 2004 0,02
Rapsbränsle 2005 0,02
Rapsbränsle 2006 0,02
Rapsbränsle 2007 1,11
Rapsbränsle 2008 1,7
Rapsbränsle 2009 1,8
Rapsbränsle 2010 2,37
Rapsbränsle 2011 2,1
Rapsbränsle 2012 2,2
Rapsbränsle 2013 2,4
Rapsbränsle 2014 3,4
Rapsbränsle 2015 3
Rapsbränsle 2016 4,6
HVO 2011 0,7
HVO 2012 2,5
HVO 2013 7,5
HVO 2014 11,3
HVO 2015 15,2
HVO 2016 17,5
Datakälla: Rapport från Miljöbilar i Stockholm: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm - Sammanställning av statistik för år 2014.

Kommentar

Andelen förnybara bränslen har ökat under flera år.

Bensinförsäljningen minskade med 1,9 % och dieselförsäljningen ökade med 7,8 % från 2014 till 2015. Försäljningen av diesel har aldrig varit större sedan sammanställningen började - samma trend som i resten av Sverige. Andelen inblandad HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) ökade med 5,7 procentenheter från 2014 till 2015.

Levererad mängd biogas fortsatte att öka i länet.

Försäljningen av Etanol (E85 och Etamax D) samt Biodiesel RME (Raps-Metyl-Ester) minskade kraftigt under 2015. Det kan till viss del förklaras med de skattehöjningar som lagts på biodrivmedel.
Indikator TEMA.7.6.4
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt