Andel miljöbränsle i Stockholms län

Indikatorn visar försäljningen av miljöbränsle i Stockholms län relativt andelen fossila drivmedel. Uppföljningen görs på helår och avser energiandel.
Andel sålda förnybara drivmedel i Stockholms län
Mätområde Datum Värde (%)
Totalt 2000 0,9
Totalt 2001 1,8
Totalt 2002 2,0
Totalt 2003 2,2
Totalt 2004 2,2
Totalt 2005 2,4
Totalt 2006 3,6
Totalt 2007 5,4
Totalt 2008 7,5
Totalt 2009 7,3
Totalt 2010 7,7
Totalt 2011 9,1
Totalt 2012 11,0
Totalt 2013 16,9
Totalt 2014 21,1
Totalt 2015 23,8
Totalt 2016 26,8
Totalt 2017 30,3
Etanol 2000 0,7
Etanol 2001 0,7
Etanol 2002 0,7
Etanol 2003 0,5
Etanol 2004 0,6
Etanol 2005 0,7
Etanol 2006 1,8
Etanol 2007 2,0
Etanol 2008 3,5
Etanol 2009 3,1
Etanol 2010 3,2
Etanol 2011 3,3
Etanol 2012 3,3
Etanol 2013 3,6
Etanol 2014 2,8
Etanol 2015 2,0
Etanol 2016 1,4
Etanol 2017 1,0
Etanolinblandning i bensin 2000 0,1
Etanolinblandning i bensin 2001 1,0
Etanolinblandning i bensin 2002 1,2
Etanolinblandning i bensin 2003 1,6
Etanolinblandning i bensin 2004 1,5
Etanolinblandning i bensin 2005 1,6
Etanolinblandning i bensin 2006 1,5
Etanolinblandning i bensin 2007 1,9
Etanolinblandning i bensin 2008 1,8
Etanolinblandning i bensin 2009 1,8
Etanolinblandning i bensin 2010 1,8
Etanolinblandning i bensin 2011 1,6
Etanolinblandning i bensin 2012 1,5
Etanolinblandning i bensin 2013 1,5
Etanolinblandning i bensin 2014 1,4
Etanolinblandning i bensin 2015 1,4
Etanolinblandning i bensin 2016 1,3
Etanolinblandning i bensin 2017 1,2
Biogas 2000 0,0
Biogas 2001 0,0
Biogas 2002 0,0
Biogas 2003 0,0
Biogas 2004 0,1
Biogas 2005 0,2
Biogas 2006 0,3
Biogas 2007 0,4
Biogas 2008 0,5
Biogas 2009 0,6
Biogas 2010 0,9
Biogas 2011 1,4
Biogas 2012 1,8
Biogas 2013 2,0
Biogas 2014 2,2
Biogas 2015 2,2
Biogas 2016 2,4
Biogas 2017 2,8
Rapsbränsle 2000 0,1
Rapsbränsle 2001 0,0
Rapsbränsle 2002 0,0
Rapsbränsle 2003 0,0
Rapsbränsle 2004 0,0
Rapsbränsle 2005 0,0
Rapsbränsle 2006 0,0
Rapsbränsle 2007 1,1
Rapsbränsle 2008 1,7
Rapsbränsle 2009 1,8
Rapsbränsle 2010 1,8
Rapsbränsle 2011 2,2
Rapsbränsle 2012 2,3
Rapsbränsle 2013 2,4
Rapsbränsle 2014 3,4
Rapsbränsle 2015 3,0
Rapsbränsle 2016 4,1
Rapsbränsle 2017 4,8
HVO 2007 0,0
HVO 2008 0,0
HVO 2009 0,0
HVO 2010 0,0
HVO 2011 0,6
HVO 2012 2,1
HVO 2013 7,4
HVO 2014 11,3
HVO 2015 15,2
HVO 2016 17,6
HVO 2017 20,2
Bionafta 2017 0,3
Datakälla: Rapport från Miljöbilar i Stockholm: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Kommentar

Andelen förnybara bränslen har ökat under flera år.

Bensinförsäljningen minskade med 2,3 procentenheter och dieselförsäljningen minskade med 0,7 procentenheter från 2016 till 2017. Försäljningen av diesel har minskat successivt sedan toppåret 2016 till följd av hårdare lagar om utsläpp. Andelen inblandad HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) minskade med 0,8 procentenheter från 2016 till 2017, antagligen på grund av minskad dieselförsäljning, medan försäljningen av 100% HVO mer än dubblerats med en ökning på 3,4 procentenheter.

Levererad mängd biogas fortsatte att öka i länet, dock långsamt med en ökning på 0,4 procentenheter.

Försäljningen av Etanol (E85 och Etamax D) samt Biodiesel RME (Raps-Metyl-Ester) ligger på fortsatt väldigt låg nivå. I dagsläget finns det bara en bilmodell i nybilsförsäljningen som kan drivas på E85.

Indikator TEMA.7.6.4
Senast uppdaterad: 2020-01-30
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden