Andel miljölastbilar i den tunga trafiken i Stockholm

Andel miljölastbilar av den totala tunga trafiken i Stockholms län.
Mätområde Datum Värde (%)
Stockholms Län 2006 0,4
Stockholms Län 2007 0,8
Stockholms Län 2008 0,9
Stockholms Län 2009 1,2
Stockholms Län 2010 1,5
Stockholms Län 2011 1,8
Stockholms Län 2012 2,26
Stockholms Län 2013 2,37
Stockholms Län 2014 2,42
Stockholms Län 2015 2,52
Stockholms Län 2016 2,7
Riket 2008 0,4
Riket 2009 0,5
Riket 2010 0,6
Riket 2011 0,8
Riket 2012 0,91
Riket 2013 1,08
Riket 2014 1,1
Riket 2015 1,21
Riket 2016 1,3

Kommentar

Uppgift för riket saknas för år 2006 och 2007.

Andelen miljölastbilar i Stockholmstrafiken har stadigt ökat, liksom i riket. Ökningen har dock avtagit de senaste tre åren. Andelen miljölastbilar är mer än dubbelt så hög i Stockholms län jämfört med riket som helhet.

Indikator TEMA.7.6.17
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
  • Miljöförvaltningen