Andel miljölastbilar i försäljningen

Andel miljölastbilar i försäljningen av nya tunga lastbilar i Stockholms län

Kommentar

Andelen miljölastbilar av nyregistrerade tunga fordon har växlat mellan åren och varierat mellan ca två och sju procent, med en topp 2012. Mellan 2012 och 2016 halverades andelen nyregistrerade miljölastbilar och ligger nu kring 3,5 %. Viktigt att poängtera är att staden inte har möjlighet att identifiera och räkna de diesellastbilar som har leverantörens godkännande att drivas med HVO.
Indikator TEMA.7.6.15
Senast uppdaterad: 2019-04-02
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen