Antal nyregistrerade miljölastbilar i Stockholms län

Antal miljölastbilar i försäljningen av nya lastbilar i Stockholms län.
Färgruta Fordonsgas
Färgruta Etanol
Färgruta Elhybrid
Färgruta El

Kommentar

Antalet nyregistrerade miljölastbilar har växlat under de senaste åren. Mellan 2011 och 2012 fördubblades antalet, och 2012 sticker ut i statistiken.

Gasbilarna är i klar majoritet.
Indikator TEMA.7.6.16
Senast uppdaterad: 2016-01-27
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt