Miljöbränsle i stadens miljöbilar

Indikatorn visar i hur stor utsträckning (räknat som volymprocent) stadens miljöfordon har tankat miljöbränsle, E85 respektive fordonsgas. Enbart de bilar som kan tankas med både miljöbränsle och ett fossilt bränsle ingår i sammanställningen.
Andel miljöbränsle i stadens miljöbilar
Datakälla: Miljöbilar, Miljöförvaltningen

Kommentar

Under 2016 tankades etanolbilarna till 83 % med E85 och gasbilarna till 83 % med fordonsgas. Det innebär en sänkning för etanolen jämfört med 2015, då miljömålet på 85 % var uppfyllt.
Indikator TEMA.7.6.9
Senast uppdaterad: 2018-04-11
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt