Miljöbränsle i stadens miljöbilar

Indikatorn visar i hur stor utsträckning (räknat som volymprocent) stadens miljöfordon har tankat miljöbränsle, E85 respektive fordonsgas. Enbart de bilar som kan tankas med både miljöbränsle och ett fossilt bränsle ingår i sammanställningen. Avser kommunorganisationens egna bilar.
Andel miljöbränsle i stadens miljöbilar
Datakälla: Miljöbilar, Miljöförvaltningen

Kommentar

Under 2018 tankades etanolbilarna till 66 % med E85 och gasbilarna till 91 % med fordonsgas. Andelen etanol har sjunkit sedan 2014 då 91 % av bilarna tankades med etanol. Andelen gas är den högsta uppmätta hittills.
Indikator TEMA.7.6.9
Senast uppdaterad: 2019-12-11
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden