Miljöbränsle i stadens miljöbilar

Indikatorn visar i hur stor utsträckning (räknat som volymprocent) stadens miljöfordon har tankat miljöbränsle, E85 respektive fordonsgas. Enbart de bilar som kan tankas med både miljöbränsle och ett fossilt bränsle ingår i sammanställningen.

Andel miljöbränsle i stadens miljöbilar
Färgruta Etanol
Färgruta Fordonsgas
Datakälla: Miljöbilar, Miljöförvaltningen

Kommentar

Under 2015 tankades etanolbilarna till 88 % med E85 och gasbilarna till 83 % med fordonsgas. Det innebär en sänkning för både etanolen och fordonsgasen jämfört med 2014, då miljömålet var uppfyllt.

Målet på 85 % miljöbränsle är för 2015 uppfyllt för etanol men inte för gas.
Indikator TEMA.7.6.9
Senast uppdaterad: 2016-03-18
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt