Producerad mängd biogas

I Stockholms två reningsverk produceras biogas, som i första hand uppgraderas till fordonbränsle, men som också täcker en del av el- och värmebehovet i reningsverken. Indikatorn visar mängden biogas som produceras i Stockholm Vattens avloppsreningsverk och används till fordonsbränsle. kNm3 = tusental normalkubikmeter.

Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle.
Datum Värde
1999 182
2000 284
2001 306
2002 361
2003 515
2004 1094
2005 1953
2006 3492
2007 4500
2008 4810
2009 6437
2010 8385
2011 9076
2012 10009
2013 15000
2014 15800
Datakälla: Stockholm Vatten, Nyckeltalsrapport, Stockholm Vatten, Årsredovisning

Kommentar

Fordonsbränslet levereras till SL för drift av biogasbussar samt till AGA Gas som säljer det vidare till personbilar och lastbilar via ett 10-tal tankställen. Stockholm Vatten har målsättningen att kraftigt öka rötgasproduktionen vid Henriksdal.
Indikator TEMA.7.6.12
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Kontakt