Producerad mängd biogas

I Stockholms två reningsverk produceras biogas, som i första hand uppgraderas till fordonbränsle, men som också täcker en del av el- och värmebehovet i reningsverken. Indikatorn visar mängden biogas som produceras i Stockholm Vattens avloppsreningsverk och används till fordonsbränsle. Mm³ = miljoner normalkubikmeter.
Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle.
Datum Värde (Mm³)
1999 0,2
2000 0,3
2001 0,3
2002 0,4
2003 0,5
2004 1,1
2005 2,0
2006 3,5
2007 4,5
2008 4,8
2009 6,4
2010 8,4
2011 9,1
2012 10,0
2013 15,0
2014 15,8
2015 16,2
2016 18,3
Datakälla: Stockholm Vatten, Nyckeltalsrapport, Stockholm Vatten, Årsredovisning

Kommentar

Fordonsbränslet levereras till SL för drift av biogasbussar samt till AGA Gas som säljer det vidare till personbilar och lastbilar via ett 10-tal tankställen. Stockholm Vatten har målsättningen att kraftigt öka rötgasproduktionen vid Henriksdal.
Indikator TEMA.7.6.12
Senast uppdaterad: 2018-02-22
Kontakt
  • Miljöförvaltningen