Resvanor

Hälften av de Stockholmare som arbetar eller studerar uppger att de reser kollektivt till arbetet eller skolan under september. 17 % uppger att de cyklar vilket är lika många som de som åker bil.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Färdmedelsfördelning vinter

Indikator TEMA.7.1.1 Färdmedelsfördelning för stockholmarnas resor mellan bostad och arbete/skola under vintern (februari)

Färdmedelsfördelning höst

Indikator TEMA.7.1.2 Färdmedelsfördelning för stockholmarnas resor mellan bostad och arbete/skola under hösten (september)

Inköp i stormarknad utanför stadsdelen

Indikator TEMA.7.1.12 Andel invånare som handlar större delen av hushållets livsmedel och dagligvaror i stormarknad/lågprisaffär utanför den egna stadsdelen.

Distansarbete

Indikator TEMA.7.1.13 Andel stockholmare som minst en dag i veckan ersätter resan till arbete/skola med distansarbete.

Låter bilen stå

Indikator TEMA.7.1.11 Andel invånare som alltid eller oftast låter bilen stå och färdas på annat sätt när det går.
Delområde TEMA.7.1
Senast uppdaterad: 2017-06-09
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen

Dokument