Resvanor

Hälften av de Stockholmare som arbetar eller studerar uppger att de reser kollektivt till arbetet eller skolan under september. 17 % uppger att de cyklar vilket är lika många som de som åker bil.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Färdmedelsfördelning vinter

Indikator TEMA.7.1.1 Färdmedelsfördelning för stockholmarnas resor mellan bostad och arbete/skola under vintern (februari)

Färdmedelsfördelning höst

Indikator TEMA.7.1.2 Färdmedelsfördelning för stockholmarnas resor mellan bostad och arbete/skola under hösten (september)

Låter bilen stå

Indikator TEMA.7.1.11 Andel invånare som alltid eller oftast låter bilen stå och färdas på annat sätt när det går.

Distansarbete

Indikator TEMA.7.1.13 Andel stockholmare som minst en dag i veckan ersätter resan till arbete/skola med distansarbete.
Delområde TEMA.7.1
Senast uppdaterad: 2017-04-05
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen

Dokument