Resvanor

Hälften av de Stockholmare som arbetar eller studerar uppger att de reser kollektivt till arbetet eller skolan under september. Drygt en femtedel reser med bil medan en knapp femtedel cyklar.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Färdmedelsfördelning vinter

IndikatorTEMA.7.1.1 Färdmedelsfördelning för stockholmarnas resor mellan bostad och arbete/skola under vintern (februari)

Färdmedelsfördelning höst

IndikatorTEMA.7.1.2 Färdmedelsfördelning för stockholmarnas resor mellan bostad och arbete/skola under hösten (september)

Inköp i stormarknad utanför stadsdelen

IndikatorTEMA.7.1.12 Andel invånare som handlar större delen av hushållets livsmedel och dagligvaror i stormarknad/lågprisaffär utanför den egna stadsdelen.

Distansarbete

IndikatorTEMA.7.1.13 Andel stockholmare som minst en dag i veckan ersätter resan till arbete/skola med distansarbete.

Låter bilen stå

IndikatorTEMA.7.1.11 Andel invånare som alltid eller oftast låter bilen stå och färdas på annat sätt när det går.
Tema TEMA.7.1
Senast uppdaterad: 2020-02-11
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Tema

Dokument