Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsläpp av växthusgaser totalt

Bild av rök från Högdalenverkets skorsten
Foto: Igor Matejic
Indikator TEMA.1.1.13

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e). Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från stockholmarnas resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.

Utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kton CO2e)

0

Totalt

1990

3669

1

Totalt

2000

3509

2

Totalt

2005

3104

3

Totalt

2010

2872

4

Totalt

2011

2742

5

Totalt

2012

2511

6

Totalt

2013

2468

7

Totalt

2014

2421

8

Totalt

2015

2458

9

Totalt

2016

2326

10

Totalt

2017

2193

11

Totalt

2018

1952

12

Totalt

2019

1851

13

Totalt

2020

1611

14

Totalt

2021

1559

15

El-användning

1990

619

16

El-användning

2000

612

17

El-användning

2005

704

18

El-användning

2010

721

19

El-användning

2011

558

20

El-användning

2012

489

21

El-användning

2013

506

22

El-användning

2014

481

23

El-användning

2015

440

24

El-användning

2016

415

25

El-användning

2017

415

26

El-användning

2018

369

27

El-användning

2019

348

28

El-användning

2020

298

29

El-användning

2021

277

30

Transport

1990

1074

31

Transport

2000

1049

32

Transport

2005

994

33

Transport

2010

1062

34

Transport

2011

1063

35

Transport

2012

1073

36

Transport

2013

1070

37

Transport

2014

1075

38

Transport

2015

1111

39

Transport

2016

1105

40

Transport

2017

1036

41

Transport

2018

946

42

Transport

2019

920

43

Transport

2020

884

44

Transport

2021

893

45

Uppvärmning

1990

1976

46

Uppvärmning

2000

1848

47

Uppvärmning

2005

1406

48

Uppvärmning

2010

1089

49

Uppvärmning

2011

1121

50

Uppvärmning

2012

949

51

Uppvärmning

2013

892

52

Uppvärmning

2014

865

53

Uppvärmning

2015

907

54

Uppvärmning

2016

806

55

Uppvärmning

2017

742

56

Uppvärmning

2018

637

57

Uppvärmning

2019

583

58

Uppvärmning

2020

429

59

Uppvärmning

2021

389

Datakälla: Utsläppen beräknas av Miljöförvaltningen utifrån data från SCB, SL, Energimyndigheten, Eurostat, Stockholm Exergi m.fl.

Kommentar

Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt bränslen till transporter minskar både totalt och per invånare. Sedan år 1990, då beräkningarna inleddes, har de totala utsläppen mer än halverats. Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen har minskat med ungefär 80 procent sedan år 1990 trots den ökande befolkningen. Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär 50 procent medan utsläppen från transportsektorn har minskat med ungefär 15 procent sedan år 1990.