Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimatpåverkan från inköp av livsmedel

Barn vid matbord
Lunch på förskolan. Foto: Anna Åberg
Indikator TEMA.1.1.12

Indikatorn visar klimatpåverkan från den mat som staden köper in, tillagar och serverar i de kommunala måltidsverksamheterna, framför allt i förskolor, skolor och äldreomsorgen. I stadens verksamheter serveras mat för omkring 680 miljoner kronor per år, varav drygt två tredjedelar är livsmedel (råvaror) och drygt en tredjedel färdiga måltider.

Stadens inköp av livsmedel följs upp i ett gemensamt IT-verktyg som är kopplat till det statliga forskningsinstitutet RISE klimatdatabas för livsmedel. Beräknade växthusgasutsläpp redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e).

Beräknade utsläpp av växthusgaser per kg inköpta livsmedel inom stadens egna måltidsverksamheter

Datakälla: IT-stöd för livsmedel, Hantera Livs
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019.
Senaste värdet:
2,0 kg CO2e (2020).
Utgångsvärde:
2,0 kg CO2e (2019).
Mål:
1,6 kg CO2e (2023).

Kommentar

Under 2019 beräknas stadens växthusgasutsläpp till 2,0 kg CO2e per kg inköpta livsmedel. Denna beräkning utgör basmätningen för livsmedel. Beräkningsmodellen har förändrats mellan 2019 och 2020 vilket kan medföra att resultaten mellan dessa år inte är direkt jämförbara.

Upphandlade färdiga måltider och kök/matserveringar ingår inte, men ett utvecklingsarbete pågår för att ställa klimatkrav vid kommande upphandlingar.

Uppdaterad: 2021-03-26