Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimatpåverkan från inköp av livsmedel

Barn vid matbord
Lunch på förskolan. Foto: Anna Åberg
Indikator TEMA.1.1.12

Indikatorn visar klimatpåverkan från de livsmedel som staden köper in, tillagar och serverar i de kommunala verksamheterna, framför allt i förskolor, skolor och äldreomsorgen.

Stockholms stad köper mat för omkring 600 miljoner kronor per år, varav drygt två tredjedelar är livsmedel (råvaror). En tredjedel är inköp av färdiga måltider som upphandlas i separata avtal, dessa ingår inte i denna indikator.

Stadens inköp av livsmedel följs upp genom IT-verktyget Hantera livs som är kopplat till det statliga forskningsinstitutet RISE klimatdatabas för livsmedel. De beräknade växthusgasutsläppen redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e).

Beräknade utsläpp av växthusgaser per kg inköpta livsmedel inom stadens kommunala verksamheter

Datakälla: IT-stöd för livsmedel, Hantera Livs
Senaste värdet:
1,9 kg CO2e (2022).
Mål:
1,6 kg CO2e (2023).

Kommentar

Klimatpåverkan från inköp av livsmedel har minskat sedan 2019 men är oförändrad jämfört med 2021.

Stadens började beräkna och redovisa indikatorn 2019 för att följa upp miljöprogrammets mål för minskad klimatpåverkan från konsumtion. Även tidigare års klimatpåverkan har beräknats utifrån inköpsstatistiken.

Upphandlade färdiga måltider ingår inte i redovisningen nu, men ett utvecklingsarbete pågår i staden för att kunna ställa krav på att måltidsleverantörerna ska redovisa måltidernas klimatpåverkan.

Uppdaterad: 2023-08-18