Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Indikator TEMA.1.1.2

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom Stockholms geografiska område. Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen beräknas med utsläppsvärden för nordisk produktionsmix. Utsläppen från stockholmarnas resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.

Utsläpp av växthusgaser per invånare inom Stockholms geografiska område.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/invånare)

0

Totalt

1990

5,4

1

Totalt

2000

4,7

2

Totalt

2002

4,1

3

Totalt

2003

4,1

4

Totalt

2004

4,1

5

Totalt

2005

4,0

6

Totalt

2006

4,0

7

Totalt

2007

3,8

8

Totalt

2008

3,4

9

Totalt

2009

3,4

10

Totalt

2010

3,7

11

Totalt

2011

3,2

12

Totalt

2012

2,8

13

Totalt

2013

2,9

14

Totalt

2014

2,7

15

Totalt

2015

2,7

16

Totalt

2016

2,5

17

Totalt

2017

2,3

18

Totalt

2018

2,0

19

Totalt

2019

1,9

20

Totalt

2020

1,7

21

Totalt

2021

1,6

22

Totalt

2022

1,6

23

El-användning

1990

0,9

24

El-användning

2000

0,8

25

El-användning

2002

0,7

26

El-användning

2003

0,8

27

El-användning

2004

0,9

28

El-användning

2005

0,9

29

El-användning

2006

1,0

30

El-användning

2007

0,9

31

El-användning

2008

0,7

32

El-användning

2009

0,7

33

El-användning

2010

0,9

34

El-användning

2011

0,6

35

El-användning

2012

0,6

36

El-användning

2013

0,6

37

El-användning

2014

0,5

38

El-användning

2015

0,5

39

El-användning

2016

0,4

40

El-användning

2017

0,4

41

El-användning

2018

0,4

42

El-användning

2019

0,4

43

El-användning

2020

0,3

44

El-användning

2021

0,3

45

El-användning

2022

0,3

46

Transport

1990

1,6

47

Transport

2000

1,4

48

Transport

2002

1,3

49

Transport

2003

1,4

50

Transport

2004

1,4

51

Transport

2005

1,3

52

Transport

2006

1,2

53

Transport

2007

1,2

54

Transport

2008

1,1

55

Transport

2009

1,1

56

Transport

2010

1,2

57

Transport

2011

1,2

58

Transport

2012

1,2

59

Transport

2013

1,2

60

Transport

2014

1,2

61

Transport

2015

1,2

62

Transport

2016

1,2

63

Transport

2017

1,1

64

Transport

2018

1,0

65

Transport

2019

0,9

66

Transport

2020

0,9

67

Transport

2021

0,9

68

Transport

2022

0,9

69

Uppvärmning

1990

2,9

70

Uppvärmning

2000

2,5

71

Uppvärmning

2002

2,1

72

Uppvärmning

2003

1,9

73

Uppvärmning

2004

1,8

74

Uppvärmning

2005

1,8

75

Uppvärmning

2006

1,8

76

Uppvärmning

2007

1,8

77

Uppvärmning

2008

1,6

78

Uppvärmning

2009

1,5

79

Uppvärmning

2010

1,5

80

Uppvärmning

2011

1,3

81

Uppvärmning

2012

1,1

82

Uppvärmning

2013

1,0

83

Uppvärmning

2014

1,0

84

Uppvärmning

2015

1,0

85

Uppvärmning

2016

0,9

86

Uppvärmning

2017

0,8

87

Uppvärmning

2018

0,7

88

Uppvärmning

2019

0,6

89

Uppvärmning

2020

0,4

90

Uppvärmning

2021

0,4

91

Uppvärmning

2022

0,4

Datakälla: Utsläppen beräknas av Miljöförvaltningen utifrån data från SCB, SL, Energimyndigheten, Eurostat, Stockholm Exergi m.fl.

Kommentar

Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt bränslen till transporter minskar både totalt och per invånare. Sedan år 1990, då beräkningarna inleddes, har de totala utsläppen halverats. Per invånare har utsläppen minskat med 70 procent, från 5,4 ton år 1990 till 1,6 ton koldioxidekvivalenter år 2021. För år 2021 har utsläppen preliminärt beräknats till 1,6 ton koldioxidekvivalenter per invånare.

Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen har minskat med ungefär 80 procent sedan 1990 trots den ökande befolkningen. Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär en 50 procent medan utsläppen från transportsektorn har minskat med ungefär 15 procent sedan 1990.

Målet enligt miljöprogrammet (för perioden 2020-2023) är att utsläppen ska minska till 1,5 ton CO2e per invånare till och med 2023.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-06-02