Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växthusgasutsläpp från transporter

Indikator TEMA.1.1.4

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser från transportsektorn. Indikatorn omfattar växthusgasutsläpp från vägtrafiken, arbetsmaskiner, luftfart upp till 915 meter från Bromma flygplats samt fartygstrafik inom Stockholms geografiska gräns. Utsläpp från spårtrafik är inte medtagen då dessa endast står för någon promille av transportsektorns utsläpp.

Växthusgasutsläpp per stockholmare från transporter i Stockholm.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2e/inv)

0

Totalt

1990

1,6

1

Totalt

2000

1,39

2

Totalt

2001

1,25

3

Totalt

2002

1,26

4

Totalt

2003

1,34

5

Totalt

2004

1,34

6

Totalt

2005

1,32

7

Totalt

2006

1,25

8

Totalt

2007

1,2

9

Totalt

2008

1,15

10

Totalt

2009

1,13

11

Totalt

2010

1,25

12

Totalt

2011

1,23

13

Totalt

2012

1,22

14

Totalt

2013

1,2

15

Totalt

2014

1,18

16

Totalt

2015

1,2

17

Totalt

2016

1,18

18

Totalt

2017

1,09

19

Totalt

2018

0,98

20

Totalt

2019

0,94

21

Totalt

2020

0,91

22

Totalt

2021

0,92

23

Totalt

2022

0,89

24

Arbetsmaskiner

1990

0,06

25

Arbetsmaskiner

2000

0,05

26

Arbetsmaskiner

2001

0,05

27

Arbetsmaskiner

2002

0,07

28

Arbetsmaskiner

2003

0,08

29

Arbetsmaskiner

2004

0,07

30

Arbetsmaskiner

2005

0,15

31

Arbetsmaskiner

2006

0,15

32

Arbetsmaskiner

2007

0,14

33

Arbetsmaskiner

2008

0,11

34

Arbetsmaskiner

2009

0,11

35

Arbetsmaskiner

2010

0,14

36

Arbetsmaskiner

2011

0,16

37

Arbetsmaskiner

2012

0,14

38

Arbetsmaskiner

2013

0,12

39

Arbetsmaskiner

2014

0,14

40

Arbetsmaskiner

2015

0,16

41

Arbetsmaskiner

2016

0,11

42

Arbetsmaskiner

2017

0,11

43

Arbetsmaskiner

2018

0,11

44

Arbetsmaskiner

2019

0,1

45

Arbetsmaskiner

2020

0,1

46

Arbetsmaskiner

2021

0,1

47

Arbetsmaskiner

2022

0,1

48

Båttrafik

1990

0,05

49

Båttrafik

2000

0,05

50

Båttrafik

2001

0,05

51

Båttrafik

2002

0,05

52

Båttrafik

2003

0,05

53

Båttrafik

2004

0,06

54

Båttrafik

2005

0,06

55

Båttrafik

2006

0,06

56

Båttrafik

2007

0,06

57

Båttrafik

2008

0,06

58

Båttrafik

2009

0,06

59

Båttrafik

2010

0,03

60

Båttrafik

2011

0,03

61

Båttrafik

2012

0,1

62

Båttrafik

2013

0,1

63

Båttrafik

2014

0,09

64

Båttrafik

2015

0,09

65

Båttrafik

2016

0,09

66

Båttrafik

2017

0,09

67

Båttrafik

2018

0,08

68

Båttrafik

2019

0,09

69

Båttrafik

2020

0,05

70

Båttrafik

2021

0,05

71

Båttrafik

2022

0,05

72

Flyg

1990

0,02

73

Flyg

2000

0,02

74

Flyg

2001

0,02

75

Flyg

2002

0,02

76

Flyg

2003

0,02

77

Flyg

2004

0,02

78

Flyg

2005

0,02

79

Flyg

2006

0,02

80

Flyg

2007

0,02

81

Flyg

2008

0,02

82

Flyg

2009

0,02

83

Flyg

2010

0,02

84

Flyg

2011

0,02

85

Flyg

2012

0,02

86

Flyg

2013

0,02

87

Flyg

2014

0,02

88

Flyg

2015

0,02

89

Flyg

2016

0,02

90

Flyg

2017

0,02

91

Flyg

2018

0,02

92

Flyg

2019

0,02

93

Flyg

2020

0,004

94

Flyg

2021

0,005

95

Flyg

2022

0,008

96

Vägtrafik

1990

1,45

97

Vägtrafik

2000

1,27

98

Vägtrafik

2001

1,13

99

Vägtrafik

2002

1,12

100

Vägtrafik

2003

1,19

101

Vägtrafik

2004

1,19

102

Vägtrafik

2005

1,09

103

Vägtrafik

2006

1,02

104

Vägtrafik

2007

0,98

105

Vägtrafik

2008

0,96

106

Vägtrafik

2009

0,94

107

Vägtrafik

2010

1,06

108

Vägtrafik

2011

1,02

109

Vägtrafik

2012

0,95

110

Vägtrafik

2013

0,95

111

Vägtrafik

2014

0,93

112

Vägtrafik

2015

0,93

113

Vägtrafik

2016

0,95

114

Vägtrafik

2017

0,87

115

Vägtrafik

2018

0,78

116

Vägtrafik

2019

0,74

117

Vägtrafik

2020

0,76

118

Vägtrafik

2021

0,77

119

Vägtrafik

2022

0,73

Datakälla: Miljöförvaltningen (SLB), SCB, RUS, Swedavia, Stockholm Hamn

Kommentar

Transporter står för hälften av växthusgasutsläppen. De totala utsläppen från transporter har minskat med cirka 15 procent sedan år 1990 trots att befolkningen har ökat.

Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 84 procent av de totala utsläppen från transporter. Utsläppen från vägtrafiken beräknas med en trafikmodell som utgår ifrån trafikarbete, hastighet och fordonssammansättning. Totalt sett har utsläppen från vägtrafik minskat med cirka en tredjedel sedan år 1990. De minskade utsläpp beror på ett minskat trafikarbete, en ökad andel förnybara bränslen, energieffektivare fordon samt elektrifiering av fordonsflottan.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-08-18