Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvävedioxid - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.1.3

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Årsnormen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att årsmedelhalten ska underskrida 20 µg/m3.

Indikatorn visar årsmedelhalter av kvävedioxid i gatunivå på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan, Norrlandsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Som jämförelse redovisas den urbana bakgrundshalten (taknivå på Torkel Knutssonsgatan) och den regionala bakgrundshalten vid Norr Malma utanför Norrtälje. På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i luft - årsmedelvärden

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
26 µg/m3 (2021).
Utgångsvärde:
48 µg/m3 (2000).
Nationellt mål:
20 µg/m3.
Miljökvalitetsnorm:
40 µg/m3 (2005).

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades vid samtliga mätstationer.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-04-28