Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvävedioxid - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.1.3

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Årsnormen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att årsmedelhalten ska underskrida 20 µg/m3.

Indikatorn visar årsmedelhalter av kvävedioxid i gatunivå på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan, Norrlandsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Som jämförelse redovisas den urbana bakgrundshalten (taknivå på Torkel Knutssonsgatan) och den regionala bakgrundshalten vid Norr Malma utanför Norrtälje. På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i luft - årsmedelvärden

Rad-id Mätstation Senaste värdet (µg/m3) Datum

0

Hornsgatan

 23

2021

1

Sveavägen

 18

2021

2

Lilla Essingen (E4/E20)

 26

2021

3

Norrlandsgatan

 30

2017

4

Folkungagatan

 16

2021

5

S:t Eriksgatan

 18

2021

6

Skonertvägen (E4/E20)

 19

2021

7

Innerstaden, taknivå

 9,7

2021

8

Regional bakgrund, (Norr Malma)

 2,1

2021

9

Högst av mätstationer

 26

2021

10

Valhallavägen

 26

2021

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades vid samtliga mätstationer.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-04-28