Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel bilar med dubbdäck

Indikator TEMA.2.2.5

Halterna av inandningsbara partiklar, PM10, består till stor del av slitagepartiklar. Slitaget orsakas främst av dubbdäck som river upp asfalten. Registreringar av dubbdäckandelar på personbilar har gjorts i Stockholm sedan vintern 2004/2005. Data insamlas genom regelbundna ljudobservationer. Värdena avser midvintervärden, det vill säga då alla förväntas ha bytt till vinterdäck.

Andel personbilar med dubbdäck i Stockholmsområdet.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Infartstrafik

2005

71

1

Infartstrafik

2006

73

2

Infartstrafik

2007

73

3

Infartstrafik

2008

72

4

Infartstrafik

2009

71

5

Infartstrafik

2010

68

6

Infartstrafik

2011

65

7

Infartstrafik

2012

62

8

Infartstrafik

2013

55

9

Infartstrafik

2014

57

10

Infartstrafik

2015

54

11

Infartstrafik

2016

52

12

Infartstrafik

2017

53

13

Infartstrafik

2018

51

14

Infartstrafik

2019

50

15

Hornsgatan

2009

60

16

Hornsgatan

2010

43

17

Hornsgatan

2011

33

18

Hornsgatan

2012

31

19

Hornsgatan

2013

30

20

Hornsgatan

2014

27

21

Hornsgatan

2015

25

22

Hornsgatan

2016

27

23

Hornsgatan

2017

25

24

Hornsgatan

2018

24

25

Hornsgatan

2019

21

26

Hornsgatan

2020

20

27

Sveavägen

2010

55

28

Sveavägen

2011

49

29

Sveavägen

2012

46

30

Sveavägen

2013

48

31

Sveavägen

2014

45

32

Sveavägen

2015

41

33

Sveavägen

2016

40

34

Sveavägen

2017

38

35

Sveavägen

2018

34

36

Sveavägen

2019

35

37

Sveavägen

2020

31

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Värden 2020 avser vintern jan-mar 2020. För att minska de höga partikelhalterna infördes dubbdäcksförbud på Hornsgatan i januari 2010. Från och med januari 2016 utökades förbudet till att även gälla Fleminggatan och delar av Kungsgatan. Användningen av dubbdäck har därefter mer än halverats på Hornsgatan. Användningen har även minskat tydligt i övriga innerstaden (tex Sveavägen), men även för infartstrafiken till Stockholm.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2020-11-02