Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PM10 - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.2.2

Svenska miljökvalitetsnormer finns för dygns- och årsmedelvärden. Årsnormen för PM10 innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft).

I det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft finns ett målvärde för årsvärde som innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 15 µg/m3.

Halterna av PM10 i luft, årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Högsta värdet

2019

23

1

Hornsgatan

2000

45

2

Hornsgatan

2001

46

3

Hornsgatan

2002

46

4

Hornsgatan

2003

40

5

Hornsgatan

2004

40

6

Hornsgatan

2005

41

7

Hornsgatan

2006

36

8

Hornsgatan

2007

40

9

Hornsgatan

2008

35

10

Hornsgatan

2009

38

11

Hornsgatan

2010

30

12

Hornsgatan

2011

32

13

Hornsgatan

2012

26

14

Hornsgatan

2013

29

15

Hornsgatan

2014

23

16

Hornsgatan

2015

21

17

Hornsgatan

2016

23

18

Hornsgatan

2017

22

19

Hornsgatan

2018

24

20

Hornsgatan

2019

20

21

Sveavägen

2002

40

22

Sveavägen

2003

38

23

Sveavägen

2004

31

24

Sveavägen

2005

31

25

Sveavägen

2006

31

26

Sveavägen

2007

30

27

Sveavägen

2008

29

28

Sveavägen

2009

26

29

Sveavägen

2010

23

30

Sveavägen

2011

28

31

Sveavägen

2012

23

32

Sveavägen

2013

25

33

Sveavägen

2014

20

34

Sveavägen

2015

18

35

Sveavägen

2016

22

36

Sveavägen

2017

19

37

Sveavägen

2018

19

38

Sveavägen

2019

20

39

Lilla Essingen (E4/E20)

2005

32

40

Lilla Essingen (E4/E20)

2006

35

41

Lilla Essingen (E4/E20)

2007

28

42

Lilla Essingen (E4/E20)

2008

31

43

Lilla Essingen (E4/E20)

2009

30

44

Lilla Essingen (E4/E20)

2010

26

45

Lilla Essingen (E4/E20)

2011

29

46

Lilla Essingen (E4/E20)

2012

25

47

Lilla Essingen (E4/E20)

2013

27

48

Lilla Essingen (E4/E20)

2014

26

49

Lilla Essingen (E4/E20)

2015

24

50

Lilla Essingen (E4/E20)

2016

25

51

Lilla Essingen (E4/E20)

2017

24

52

Lilla Essingen (E4/E20)

2018

26

53

Lilla Essingen (E4/E20)

2019

23

54

Norrlandsgatan

2002

35

55

Norrlandsgatan

2003

35

56

Norrlandsgatan

2004

32

57

Norrlandsgatan

2005

33

58

Norrlandsgatan

2006

36

59

Norrlandsgatan

2007

33

60

Norrlandsgatan

2008

27

61

Norrlandsgatan

2009

24

62

Norrlandsgatan

2010

22

63

Norrlandsgatan

2011

25

64

Norrlandsgatan

2012

23

65

Norrlandsgatan

2013

27

66

Norrlandsgatan

2014

19

67

Norrlandsgatan

2015

20

68

Norrlandsgatan

2016

19

69

Norrlandsgatan

2017

15

70

Folkungagatan

2010

26

71

Folkungagatan

2011

29

72

Folkungagatan

2012

26

73

Folkungagatan

2013

33

74

Folkungagatan

2017

17

75

Folkungagatan

2019

18

76

S:t Eriksgatan

2018

23

77

S:t Eriksgatan

2019

18

78

Skonertvägen (E4/E20)

2019

15

79

Innerstaden, taknivå

1994

16

80

Innerstaden, taknivå

1995

16

81

Innerstaden, taknivå

1996

17

82

Innerstaden, taknivå

1997

16

83

Innerstaden, taknivå

1998

14

84

Innerstaden, taknivå

1999

14

85

Innerstaden, taknivå

2000

15

86

Innerstaden, taknivå

2001

15

87

Innerstaden, taknivå

2002

16

88

Innerstaden, taknivå

2003

16

89

Innerstaden, taknivå

2004

15

90

Innerstaden, taknivå

2005

16

91

Innerstaden, taknivå

2006

17

92

Innerstaden, taknivå

2007

14

93

Innerstaden, taknivå

2008

14

94

Innerstaden, taknivå

2009

14

95

Innerstaden, taknivå

2010

13

96

Innerstaden, taknivå

2011

15

97

Innerstaden, taknivå

2012

13

98

Innerstaden, taknivå

2013

15

99

Innerstaden, taknivå

2014

14

100

Innerstaden, taknivå

2015

12

101

Innerstaden, taknivå

2016

12

102

Innerstaden, taknivå

2017

12

103

Innerstaden, taknivå

2018

11

104

Innerstaden, taknivå

2019

11

105

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2006

11

106

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2007

8,9

107

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2008

8,4

108

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2009

7,3

109

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2010

9,0

110

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2011

10

111

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2012

8,1

112

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2013

9,4

113

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2014

11

114

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2015

9,0

115

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2016

9,0

116

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2017

8,0

117

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2018

9,0

118

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2019

7,3

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnorm för årsmedelvärde är 40 µg/m3. Halterna av partiklar, PM10, i Stockholmsluften påverkas stort av vägdamm som bildas genom slitage av vägbanor p.g.a. användning av dubbdäck samt av sandning. Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend och ingen av mätstationerna har överskridit miljökvalitetsnormen under de senaste åren.

De minskade halterna av PM10 i Stockholm beror på flera olika orsaker. En av de viktigaste är att dubbdäckanvändningen har minskat. De senaste årens minskade halter beror även på intensiva åtgärder i form av dammbindning av gatorna.

Mätningarna på Norrlandsgatan avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och en ny mätstation etablerades på St Eriksgatan. På Folkungatan flyttades mätningarna från Folkungagatan 57 till 70 under 2018.

Uppmätta årsmedelhalter av PM10 är generellt något lägre än förra året och normen klaras för samtliga stationer. För gatustationerna ligger halterna runt 20 µg/m3, vilket är klart under normvärdet 40 µg/m3. I den urbana bakgrundsluften är halterna nere på 11 µg/m3 och i regional bakgrundsluft 7,3 µg/m3.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-09-22
Tema