Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PM2,5 - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.2.3

För PM2.5 finns det en miljökvalitetsnorm för årsvärde och avser skydd för människors hälsa. Årsmedelvärdet får inte överskrida 25 µg/m3. Därutöver årsmedelvärdet finns även ett exponeringsmål (8,5 µg/m3) som har fastställts i EU-direktiv. Exponeringsmålet gäller endast i urban bakgrundsluft. Gränsvärdet klaras vid samtliga mätstationer med bred marginal. Även exponeringsmålet klaras med marginal vid samtliga bakgrundsstationer.

I nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, finns två gränsvärden preciserade för PM2.5, 10 ug/m3 som årsmedelvärde och 25 ug/m3 som 4:e högsta dygnsmedelvärde. Målvärdet för års- och dygnsmedelvärde klarades år 2017.

Halterna av PM2,5 i luft, årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Hornsgatan

1999

13,9

1

Hornsgatan

2000

14,6

2

Hornsgatan

2001

13,9

3

Hornsgatan

2002

16,2

4

Hornsgatan

2003

18,2

5

Hornsgatan

2004

14,5

6

Hornsgatan

2005

14,1

7

Hornsgatan

2006

13,8

8

Hornsgatan

2007

11,2

9

Hornsgatan

2008

10,5

10

Hornsgatan

2009

11,5

11

Hornsgatan

2010

11,0

12

Hornsgatan

2012

8,5

13

Hornsgatan

2013

9,0

14

Hornsgatan

2014

8,4

15

Hornsgatan

2015

5,6

16

Hornsgatan

2016

5,9

17

Hornsgatan

2017

6,0

18

Hornsgatan

2018

7,5

19

Hornsgatan

2019

6,5

20

Sveavägen

2002

13,5

21

Sveavägen

2003

14,4

22

Sveavägen

2004

11,6

23

Sveavägen

2005

11,7

24

Sveavägen

2006

12,8

25

Sveavägen

2007

9,8

26

Sveavägen

2008

8,3

27

Sveavägen

2009

7,4

28

Sveavägen

2010

7,5

29

Sveavägen

2012

6,1

30

Sveavägen

2013

5,4

31

Sveavägen

2015

4,9

32

Sveavägen

2016

6,1

33

Sveavägen

2017

4,9

34

Sveavägen

2018

5,2

35

Sveavägen

2019

6,3

36

Lilla Essingen (E4/E20)

2005

10,1

37

Lilla Essingen (E4/E20)

2006

11,6

38

Lilla Essingen (E4/E20)

2007

8,5

39

Lilla Essingen (E4/E20)

2008

8,6

40

Lilla Essingen (E4/E20)

2009

6,8

41

Lilla Essingen (E4/E20)

2013

5,5

42

Lilla Essingen (E4/E20)

2014

7,4

43

Lilla Essingen (E4/E20)

2015

5,5

44

Lilla Essingen (E4/E20)

2016

6,1

45

Lilla Essingen (E4/E20)

2017

4,9

46

Lilla Essingen (E4/E20)

2018

6,2

47

Lilla Essingen (E4/E20)

2019

5,5

48

Folkungagatan

2010

7,9

49

Folkungagatan

2012

6,7

50

Folkungagatan

2013

6,4

51

S:t Eriksgatan

2018

7,3

52

S:t Eriksgatan

2019

6,3

53

Innerstaden, taknivå

1999

9,4

54

Innerstaden, taknivå

2000

8,5

55

Innerstaden, taknivå

2001

8,2

56

Innerstaden, taknivå

2002

8,8

57

Innerstaden, taknivå

2003

9,2

58

Innerstaden, taknivå

2004

9,0

59

Innerstaden, taknivå

2005

9,9

60

Innerstaden, taknivå

2006

9,7

61

Innerstaden, taknivå

2007

7,1

62

Innerstaden, taknivå

2008

6,7

63

Innerstaden, taknivå

2009

6,3

64

Innerstaden, taknivå

2010

6,6

65

Innerstaden, taknivå

2012

5,2

66

Innerstaden, taknivå

2013

4,7

67

Innerstaden, taknivå

2014

6,4

68

Innerstaden, taknivå

2015

4,8

69

Innerstaden, taknivå

2016

4,9

70

Innerstaden, taknivå

2017

4,1

71

Innerstaden, taknivå

2018

4,8

72

Innerstaden, taknivå

2019

4,8

73

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2006

7,6

74

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2007

5,3

75

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2008

4,7

76

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2009

5,0

77

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2010

4,7

78

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2012

3,8

79

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2013

2,7

80

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2014

5,0

81

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2015

3,7

82

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2016

4,2

83

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2017

2,9

84

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2018

4,5

85

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2019

4,5

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Halterna av PM2.5 i Stockholmsluften bestäms till stor del av mängden som transporteras med luften från andra länder. Halterna av PM2.5 uppvisar en tydligt nedåtgående trend. Samtliga mätstationer klarar miljökvalitetsnormen med god marginal.

Under 2019 uppmättes på de flesta stationen något lägre halter jämfört med tidigare år. Mätningar i taknivå i staden startade 1 april under 2019.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-05-07
Tema