Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Cykelpassager Innerstadssnittet

Indikator TEMA.7.2.1

Indikatorn visar antalet cykelpassager över innerstadssnittet per vardag i maj/juni. Innerstadssnittet omfattar alla passager till och från innerstaden, totalt 14 mätpunkter. Mätningar har genomförts kontinuerligt de senaste 30 åren.

Sedan 2017 används en ny mätmetod (röd linje i diagrammet). Indikatorn beräknas som medianvärdet av helgfria vardagar under några veckor i slutet av maj och början av juni. Data hämtas framförallt från fasta mätstationer.

Tidigare mätmetod (orange linje) baseras på manuella mätningar. Cyklisterna räknas en dag i maj/juni månad. Eftersom cyklisterna endast räknas en gång per mätplats och år kan variationer till stor del bero på väderleken. Vid jämförelser över tiden används därför ett rullande femårsvärde – medelvärdet under en femårsperiod (blå linje).

Antal cykelpassager över innerstadssnittet (med rullande 5-års medelvärde).

Rad-id Mätserie Senaste värdet Datum

0

Årsvärden, manuella mätningar

 77000

2020

1

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

 74500

2020

2

Årsvärden, fasta mätstationer

 67000

2020

Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Antalet passager med cykel över innerstadssnittet mäts varje vår i maj-juni. Resultatet redovisas som ett femårsmedelvärde för att kompensera för den relativt stora variationen mellan enskilda år som kan bero på dåligt väder eller andra tillfälliga omständigheter. 2019 observerades 76 800 cykelpassager över innerstadsnittet jämfört med 85 900 passager för 2018. 2019 var dock kallare och med mer nederbörd jämfört med 2018 som var ett rekordår.
Femårsmedelvärdet för perioden 2015-2019 blev 70 740 cykelpassager. Det motsvarar en ökning med 7,5% jämfört med femårsmedelvärdet för året innan.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2021-03-24