Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Cykelpassager Innerstadssnittet

Indikator TEMA.7.2.1

Indikatorn visar antalet cykelpassager över innerstadssnittet per vardag i maj/juni. Innerstadssnittet omfattar alla passager till och från innerstaden, totalt 14 mätpunkter. Mätningar har genomförts kontinuerligt de senaste 30 åren.

Sedan 2017 används en ny mätmetod (röd linje i diagrammet). Indikatorn beräknas som medianvärdet av helgfria vardagar under några veckor i slutet av maj och början av juni. Data hämtas framförallt från fasta mätstationer.

Tidigare mätmetod (orange linje) baseras på manuella mätningar. Cyklisterna räknas en dag i maj/juni månad. Eftersom cyklisterna endast räknas en gång per mätplats och år kan variationer till stor del bero på väderleken. Vid jämförelser över tiden används därför ett rullande femårsvärde – medelvärdet under en femårsperiod (blå linje).

Antal cykelpassager över innerstadssnittet (med rullande 5-års medelvärde).

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1984

27300

1

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1985

27300

2

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1986

28500

3

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1987

26500

4

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1988

23800

5

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1989

22500

6

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1990

20400

7

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1991

17600

8

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1992

19700

9

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1993

20200

10

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1994

20500

11

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1995

21200

12

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1996

23200

13

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1997

24500

14

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1998

24500

15

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

1999

27100

16

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2000

28300

17

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2001

29700

18

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2002

30900

19

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2003

33200

20

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2004

32200

21

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2005

34500

22

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2006

37100

23

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2007

37800

24

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2008

42400

25

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2009

47500

26

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2010

50000

27

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2011

52300

28

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2012

56400

29

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2013

57800

30

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2014

57300

31

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2015

58800

32

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2016

62500

33

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2017

61100

34

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2018

65800

35

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2019

70700

36

Rullande femårsvärden, manuella mätningar

2020

74500

37

Årsvärden, manuella mätningar

1980

28700

38

Årsvärden, manuella mätningar

1981

22600

39

Årsvärden, manuella mätningar

1982

27000

40

Årsvärden, manuella mätningar

1983

32200

41

Årsvärden, manuella mätningar

1984

26200

42

Årsvärden, manuella mätningar

1985

28400

43

Årsvärden, manuella mätningar

1986

28800

44

Årsvärden, manuella mätningar

1987

17100

45

Årsvärden, manuella mätningar

1988

18500

46

Årsvärden, manuella mätningar

1989

19600

47

Årsvärden, manuella mätningar

1990

17800

48

Årsvärden, manuella mätningar

1991

15000

49

Årsvärden, manuella mätningar

1992

27400

50

Årsvärden, manuella mätningar

1993

21100

51

Årsvärden, manuella mätningar

1994

21200

52

Årsvärden, manuella mätningar

1995

21100

53

Årsvärden, manuella mätningar

1996

25400

54

Årsvärden, manuella mätningar

1997

33500

55

Årsvärden, manuella mätningar

1998

21300

56

Årsvärden, manuella mätningar

1999

34200

57

Årsvärden, manuella mätningar

2000

27200

58

Årsvärden, manuella mätningar

2001

32300

59

Årsvärden, manuella mätningar

2002

39600

60

Årsvärden, manuella mätningar

2003

32800

61

Årsvärden, manuella mätningar

2004

28900

62

Årsvärden, manuella mätningar

2005

38800

63

Årsvärden, manuella mätningar

2006

45300

64

Årsvärden, manuella mätningar

2007

43400

65

Årsvärden, manuella mätningar

2008

55800

66

Årsvärden, manuella mätningar

2009

54200

67

Årsvärden, manuella mätningar

2010

51200

68

Årsvärden, manuella mätningar

2011

57000

69

Årsvärden, manuella mätningar

2012

63600

70

Årsvärden, manuella mätningar

2013

62600

71

Årsvärden, manuella mätningar

2014

52100

72

Årsvärden, manuella mätningar

2015

58400

73

Årsvärden, manuella mätningar

2016

75900

74

Årsvärden, manuella mätningar

2017

56700

75

Årsvärden, manuella mätningar

2018

86000

76

Årsvärden, manuella mätningar

2019

76800

77

Årsvärden, manuella mätningar

2020

77000

78

Årsvärden, fasta mätstationer

2017

58800

79

Årsvärden, fasta mätstationer

2018

82400

80

Årsvärden, fasta mätstationer

2019

63400

81

Årsvärden, fasta mätstationer

2020

67000

Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Antalet passager med cykel över innerstadssnittet mäts varje vår i maj-juni. Resultatet redovisas som ett femårsmedelvärde för att kompensera för den relativt stora variationen mellan enskilda år som kan bero på dåligt väder eller andra tillfälliga omständigheter. 2019 observerades 76 800 cykelpassager över innerstadsnittet jämfört med 85 900 passager för 2018. 2019 var dock kallare och med mer nederbörd jämfört med 2018 som var ett rekordår.
Femårsmedelvärdet för perioden 2015-2019 blev 70 740 cykelpassager. Det motsvarar en ökning med 7,5% jämfört med femårsmedelvärdet för året innan.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2021-03-24