Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kollektivtrafik

Buss i full fart
SL-buss på Nynäsvägen. Foto: Jens Johansson
Tema TEMA.7.4

Andelen resenärer som reser kollektivt jämfört med bil har ökat under 2000-talet.

Enligt den senaste resvaneundersökningen (2015) gjordes 41 % av alla resor i Stockholms län med kollektiva färdmedel.

Till innerstaden reser de flesta kollektivt

Enligt SL:s och stadens trafikmätningar är 70 procent av alla motoriserade resor över innerstadssnittet kollektivresor. Mellan södra och norra Stockholm (Saltsjö-Mälarsnittet) är kollektivtrafikandelen 60 procent.  Över regioncentrumsnittet, som motsvarar yttre gränsen för Stockholm, Solna och Sundbyberg, är kollektivtrafikandelen 36 procent.

För kollektivtrafik är det relevant att studera bilden för hela länet. Enligt den nationella resvaneundersökningen 2011-2012 ligger andelen kollektivresor till, från och inom Stockholms län på 36 procent av alla motoriserade resor. Ser man enbart till Stockholm som kommun ligger andelen på över 50 procent. Stadens medborgarenkät Miljö och miljövanor ger att tre fjärdedelar av de motoriserade arbetsresorna sker med kollektivtrafik. Andelen varierar dock var i länet och var i staden som resan påbörjas. För resor som påbörjas i innerstaden är andelen kollektivtrafik högre än i ytterstaden.

Andelen kollektivtrafikanter ökar

Trafikmätningarna visar att antalet som reser kollektivt ökar medan biltrafiken minskar.  Särskilt gäller detta resor till och från innerstaden. Över de andra snitten är ökningen inte lika stor. Mätt i antal påstigande i kollektivtrafiken i Stockholms stad så har resandet ökat med 22 procent under perioden 2003-2013. Ökningen ligger i nivå med befolkningsökningen under samma period.

Åtgärder för framkomlighet ger resultat

Kollektivtrafiksandelen gynnas av trenden med det minskande bilresandet i Stockholm. Staden samarbetar med SL för att öka framkomligheten och tillgängligheten för kollektivtrafiken, t ex med busskörfält eller signalåtgärder.

Utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandel på länsnivå är mer trögrörlig vilket beror på att även om vi ser ett ökat resande med kollektivtrafik, så fortsätter även resandet med bil att öka, särskilt i de delar av länet som ännu inte är trängseldrabbade.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-26
Tema