Dygn över normvärdet för kvävedioxid

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Dygnsnormen innebär att maximalt 7 dygn per kalenderår får överskrida normvärdet 60 ug/m3. Främsta källan i Stockholm till NO2 är vägtrafik.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 60 µg/m3
Mätområde Datum Värde
Hornsgatan, gatunivå 1992 100
Hornsgatan, gatunivå 1993 79
Hornsgatan, gatunivå 1994 103
Hornsgatan, gatunivå 1995 88
Hornsgatan, gatunivå 1996 126
Hornsgatan, gatunivå 1997 103
Hornsgatan, gatunivå 1998 64
Hornsgatan, gatunivå 1999 152
Hornsgatan, gatunivå 2000 98
Hornsgatan, gatunivå 2001 79
Hornsgatan, gatunivå 2002 135
Hornsgatan, gatunivå 2003 92
Hornsgatan, gatunivå 2004 83
Hornsgatan, gatunivå 2005 68
Hornsgatan, gatunivå 2006 93
Hornsgatan, gatunivå 2007 72
Hornsgatan, gatunivå 2008 59
Hornsgatan, gatunivå 2009 77
Hornsgatan, gatunivå 2010 67
Hornsgatan, gatunivå 2011 32
Hornsgatan, gatunivå 2012 48
Hornsgatan, gatunivå 2013 74
Hornsgatan, gatunivå 2014 51
Hornsgatan, gatunivå 2015 45
Hornsgatan, gatunivå 2016 48
Sveavägen, gatunivå 1992 56
Sveavägen, gatunivå 1993 57
Sveavägen, gatunivå 1994 34
Sveavägen, gatunivå 1995 21
Sveavägen, gatunivå 1996 38
Sveavägen, gatunivå 1997 12
Sveavägen, gatunivå 1998 13
Sveavägen, gatunivå 1999 43
Sveavägen, gatunivå 2000 21
Sveavägen, gatunivå 2001 5
Sveavägen, gatunivå 2002 31
Sveavägen, gatunivå 2003 25
Sveavägen, gatunivå 2004 25
Sveavägen, gatunivå 2005 55
Sveavägen, gatunivå 2006 24
Sveavägen, gatunivå 2007 32
Sveavägen, gatunivå 2008 40
Sveavägen, gatunivå 2010 46
Sveavägen, gatunivå 2011 27
Sveavägen, gatunivå 2012 32
Sveavägen, gatunivå 2013 46
Sveavägen, gatunivå 2014 31
Sveavägen, gatunivå 2015 32
Sveavägen, gatunivå 2016 26
Lilla Essingen E4, gatunivå 2005 20
Lilla Essingen E4, gatunivå 2006 11
Lilla Essingen E4, gatunivå 2007 13
Lilla Essingen E4, gatunivå 2008 3
Lilla Essingen E4, gatunivå 2009 9
Lilla Essingen E4, gatunivå 2010 59
Lilla Essingen E4, gatunivå 2011 23
Lilla Essingen E4, gatunivå 2012 10
Lilla Essingen E4, gatunivå 2013 23
Lilla Essingen E4, gatunivå 2014 5
Lilla Essingen E4, gatunivå 2015 15
Lilla Essingen E4, gatunivå 2016 13
Norrlandsgatan, gatunivå 2004 30
Norrlandsgatan, gatunivå 2005 69
Norrlandsgatan, gatunivå 2006 52
Norrlandsgatan, gatunivå 2007 33
Norrlandsgatan, gatunivå 2008 34
Norrlandsgatan, gatunivå 2009 21
Norrlandsgatan, gatunivå 2010 68
Norrlandsgatan, gatunivå 2011 10
Norrlandsgatan, gatunivå 2012 16
Norrlandsgatan, gatunivå 2013 31
Norrlandsgatan, gatunivå 2014 31
Norrlandsgatan, gatunivå 2015 12
Norrlandsgatan, gatunivå 2016 21
Folkungagatan, gatunivå 2011 2
Folkungagatan, gatunivå 2012 2
Folkungagatan, gatunivå 2013 18
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för antalet dygn med höga kvävedioxidhalter överskreds vid samtliga mätstationer i gatunivå i innerstaden samt intill intill Essingeleden. Normen kommer inte heller klaras år 2017. På Hornsgatan har trafiken minskat och medelhalterna och antalet dygn över miljökvalitetsnormen minskar. På övriga innerstadsgator samt intill Essingeleden har halterna i stort sett varit konstanta under de senaste åren. En ökad andel dieselfordon i staden kan leda till större utsläpp och har troligen motverkat den tidigare nedåtgående trenden. För att klara normen krävs åtgärder som minskar trafiken i staden och en renare fordonsflotta.

Mätstationen på Folkungatan var inte i drift under hela året 2016. Därför redovisas inget värde för denna station.
Indikator TEMA.2.1.5
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden