Dygn över normvärdet för kvävedioxid

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för år, dygn och timmar. Dygnsnormen innebär att maximalt 7 dygn per kalenderår får överskrida normvärdet 60 ug/m3. Främsta källan i Stockholm till NO2 är vägtrafik.
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider normvärdet 60 µg/m3
Mätområde Datum Värde (dygn)
Hornsgatan, gatunivå 1992 100
Hornsgatan, gatunivå 1993 79
Hornsgatan, gatunivå 1994 103
Hornsgatan, gatunivå 1995 88
Hornsgatan, gatunivå 1996 126
Hornsgatan, gatunivå 1997 103
Hornsgatan, gatunivå 1998 64
Hornsgatan, gatunivå 1999 152
Hornsgatan, gatunivå 2000 98
Hornsgatan, gatunivå 2001 79
Hornsgatan, gatunivå 2002 135
Hornsgatan, gatunivå 2003 92
Hornsgatan, gatunivå 2004 83
Hornsgatan, gatunivå 2005 68
Hornsgatan, gatunivå 2006 93
Hornsgatan, gatunivå 2007 72
Hornsgatan, gatunivå 2008 59
Hornsgatan, gatunivå 2009 77
Hornsgatan, gatunivå 2010 67
Hornsgatan, gatunivå 2011 32
Hornsgatan, gatunivå 2012 48
Hornsgatan, gatunivå 2013 74
Hornsgatan, gatunivå 2014 51
Hornsgatan, gatunivå 2015 45
Hornsgatan, gatunivå 2016 48
Hornsgatan, gatunivå 2017 22
Sveavägen, gatunivå 1992 56
Sveavägen, gatunivå 1993 57
Sveavägen, gatunivå 1994 34
Sveavägen, gatunivå 1995 21
Sveavägen, gatunivå 1996 38
Sveavägen, gatunivå 1997 12
Sveavägen, gatunivå 1998 13
Sveavägen, gatunivå 1999 43
Sveavägen, gatunivå 2000 21
Sveavägen, gatunivå 2001 5
Sveavägen, gatunivå 2002 31
Sveavägen, gatunivå 2003 25
Sveavägen, gatunivå 2004 25
Sveavägen, gatunivå 2005 55
Sveavägen, gatunivå 2006 24
Sveavägen, gatunivå 2007 32
Sveavägen, gatunivå 2008 40
Sveavägen, gatunivå 2010 46
Sveavägen, gatunivå 2011 27
Sveavägen, gatunivå 2012 32
Sveavägen, gatunivå 2013 46
Sveavägen, gatunivå 2014 31
Sveavägen, gatunivå 2015 32
Sveavägen, gatunivå 2016 26
Sveavägen, gatunivå 2017 4
Lilla Essingen E4, gatunivå 2005 20
Lilla Essingen E4, gatunivå 2006 11
Lilla Essingen E4, gatunivå 2007 13
Lilla Essingen E4, gatunivå 2008 3
Lilla Essingen E4, gatunivå 2009 9
Lilla Essingen E4, gatunivå 2010 59
Lilla Essingen E4, gatunivå 2011 23
Lilla Essingen E4, gatunivå 2012 10
Lilla Essingen E4, gatunivå 2013 23
Lilla Essingen E4, gatunivå 2014 5
Lilla Essingen E4, gatunivå 2015 15
Lilla Essingen E4, gatunivå 2016 13
Lilla Essingen E4, gatunivå 2017 8
Norrlandsgatan, gatunivå 2004 30
Norrlandsgatan, gatunivå 2005 69
Norrlandsgatan, gatunivå 2006 52
Norrlandsgatan, gatunivå 2007 33
Norrlandsgatan, gatunivå 2008 34
Norrlandsgatan, gatunivå 2009 21
Norrlandsgatan, gatunivå 2010 68
Norrlandsgatan, gatunivå 2011 10
Norrlandsgatan, gatunivå 2012 16
Norrlandsgatan, gatunivå 2013 31
Norrlandsgatan, gatunivå 2014 31
Norrlandsgatan, gatunivå 2015 12
Norrlandsgatan, gatunivå 2016 21
Norrlandsgatan, gatunivå 2017 4
Folkungagatan, gatunivå 2011 2
Folkungagatan, gatunivå 2012 2
Folkungagatan, gatunivå 2013 18
Folkungagatan, gatunivå 2017 5
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för antalet dygn med höga kvävedioxidhalter klarades på Sveavägen, Norrlandsgatan och Folkungatan. På Sveavägen och Norrlandsgatan var det första gången som normen klarades sedan mätningarna startades. Normen överskreds på Hornsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Normen kommer inte heller klaras år 2017 vid dessa två mätstationer.

På Hornsgatan har trafiken minskat och medelhalterna och antalet dygn över miljökvalitetsnormen minskar. År 2017 registrerades 22 dygn över 60 µg/m3, vilket är färre dygn än något annat år sedan mätstarten år 1991.

På övriga innerstadsgator samt intill Essingeleden har halterna i stort sett varit konstanta under de senaste åren. Under 2017 mättes dock lägre halter än tidigare vilket troligen är ett resultat av flertalet faktorer som gynnsamma meteorologiska förhållanden och infasning av nyare fordon med lägre utsläpp av NOx och NO2.

För att klara miljökvalitetsnormen av NO2 i hela staden måste utsläppen från vägtrafiken minska ytterligare. Trängselskatt, höjda p-avgifter och miljözoner för lätta fordon är exempel på åtgärder som kan bidra till detta. Från och med 1 januari 2016 har Stockholm en höjd och utökad trängselskatt. Regeringen lade i slutet på mars 2018 fram ett förslag som ger kommuner möjlighet att från år 2020 införa miljözoner för lätta lastbilar och personbilar.

Indikator TEMA.2.1.5
Senast uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden