Badvattenkvalitet vid Stockholms strandbad

Badvattenkvaliteten vid Stockholms 31 officiella strandbad kontrolleras regelbundet av Miljöförvaltningen eller av konsult upphandlad av stadsdelsförvaltningarna. 18 av Stockholms strandbad klassas som EU-bad på grund av att de i genomsnitt har fler än 200 badande per dag. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Ett nytt officiellt strandbad vid Kristinebergs Strand har tillkommit 2015.

Andel badvattenprov utan anmärkning (årsvärden).
Badplats Senaste värdet Datum
Flatenbadet, allmänna 100 2017
Flatenbadet, barnbadet 100 2017
Fredhällsbadet 100 2017
Gröndals Brygga 100 2017
Brunnsviksbadet 100 2017
Ekhagens bad 100 2017
Hässelby allmänna bad 100 2017
Långsjöbadet 100 2017
Lövstabadet 100 2017
Skrubba strandbad 100 2017
Solviksbadet 100 2017
Stora Essingenbadet 100 2017
Trekantsbadet 100 2017
Tanto strandbad 86 2017
Sköndalsbadet 86 2017
Smedsuddsbadet 86 2017
Hägerstenshamnen 86 2017
Hökarängsbadet 86 2017
Långholmens klippbad 86 2017
Ängbybadet 80 2017
Alla bad 79 2017
Långholmens strandbad 78 2017
Johannesdalsbadet 75 2017
Mälarhöjdsbadet 75 2017
Lilla Essingenbadet 71 2017
Farsta strandbad 71 2017
Kaananbadet 69 2017
Kristinebergs strand 62 2017
Minnebergsbadet 56 2017
Sätra strandbad 54 2017
Maltesholmsbadet 53 2017
Hässelby strandbad 50 2017
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Badvattenkvaliteten vid Stockholms 31 officiella strandbad har under sommaren 2017 visat ett något sämre resultat än föregående år. Av de totalt 273 prover som har tagits under sommaren har 9 prover visat otjänligt resultat jämfört med 8 otjänliga prover under badsäsongen 2016. Antalet prover som har visat tjänligt med anmärkning var 49 stycken jämfört med 28 stycken under 2016.

Vad som orsakat detta är inte tydligt. Under sommaren har det inte förekommit några kraftiga skyfall som skulle ha kunnat förorena badvattnet med avrinningsvatten från omgivande mark, eller som skulle ha kunnat ge upphov till bräddningar från avloppsnätet. En orsak till det försämrade resultatet kan vara de många kalla och blåsiga dagarna under sommaren. Stränderna har då inte besökts av så många badande. Istället uppehåller sig mycket sjöfågel, framförallt kanadagås och gräsand, på en del av stränderna. Dessa fåglar förorenar stränderna med sin avföring. Blåsten har givit upphov till vågor som gjort att avföringen dragits ner och förorenat vattnet med bakterier. Förvaltningen har uppmärksammat detta och för en dialog med berörda stadsdelar om att förbättra skötseln av stränderna med avseende på fågelavföring.

En del badplatser som ligger på Mälarens västra sida har i slutet av sommaren visat tendenser till algblomning, men blomningen har inte varit kraftig och gick över efter en vecka. Under badsäsongen har algprovtagning genomförts vid ytterligare fem badplatser vid fem olika tidpunkter. Analysresultaten har visat på en försumbar eller liten risk för förgiftning av algtoxiner.

Tillståndsklassning

Badvattenkvalitet utifrån det senaste årets badvattenprovtagning.

 Mer än 90% utan anmärkning >90 %
 Mer än 80% utan anmärkning 80–90 %
 Mer än 70% utan anmärkning 70–80 %
 Mindre än 70% utan anmärkning <70 %
Indikator TEMA.3.4.3
Senast uppdaterad: 2018-02-07
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt