Badvattenkvalitet vid Stockholms strandbad

Badvattenkvaliteten vid Stockholms 31 officiella strandbad kontrolleras regelbundet av Miljöförvaltningen eller av konsult upphandlad av stadsdelsförvaltningarna. 18 av Stockholms strandbad klassas som EU-bad på grund av att de i genomsnitt har fler än 200 badande per dag. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Ett nytt officiellt strandbad vid Kristinebergs Strand har tillkommit 2015.

Andel badvattenprov utan anmärkning (årsvärden).
Badplats Senaste värdet Datum
Farsta strandbad 100 2016
Flatenbadet, allmänna 100 2016
Flatenbadet, barnbadet 100 2016
Fredhällsbadet 100 2016
Gröndals Brygga 100 2016
Hägerstenshamnen 100 2016
Hökarängsbadet 100 2016
Johannesdalsbadet 100 2016
Lilla Essingenbadet 100 2016
Långsjöbadet 100 2016
Solviksbadet 100 2016
Stora Essingenbadet 100 2016
Skrubba strandbad 100 2016
Sköndalsbadet 100 2016
Kaananbadet 92 2016
Långholmens klippbad 88 2016
Långholmens strandbad 88 2016
Alla bad 88 2016
Trekantsbadet 88 2016
Lövstabadet 86 2016
Minnebergsbadet 86 2016
Mälarhöjdsbadet 86 2016
Hässelby allmänna bad 86 2016
Ängbybadet 81 2016
Sätra strandbad 80 2016
Smedsuddsbadet 75 2016
Brunnsviksbadet 75 2016
Kristinebergs strand 75 2016
Maltesholmsbadet 73 2016
Ekhagens bad 70 2016
Hässelby strandbad 57 2016
Tanto strandbad 45 2016
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Badvattenkvaliteten vid Stockholms 31 officiella strandbad har under sommaren 2016 visat ett något sämre resultat än föregående år. Vad som är orsakerna till detta är inte tydligt. Under sommaren har det inte förekommit några kraftiga skyfall som skulle kunnat förorena badvattnet med avrinningsvatten från omgivande mark.

Tantobadet som har haft en del otjänliga prover ligger i närheten av Marievik och vid ogynnsamma väderförhållanden kan förorenat vatten blåsa över till Södermalmssidan där Tantobadet är beläget. En del badplatser som ligger på västra sidan av Mälaren visade tendenser till algblomning, men blomningen var inte kraftig och gick över efter en vecka. Algprovtagning har genomförts och analysresultaten har visat på en försumbar eller liten risk för förgiftning av giftiga alger.

Tillståndsklassning

Badvattenkvalitet utifrån det senaste årets badvattenprovtagning.

 Mer än 90% utan anmärkning >90 %
 Mer än 80% utan anmärkning 80–90 %
 Mer än 70% utan anmärkning 70–80 %
 Mindre än 70% utan anmärkning <70 %
Indikator TEMA.3.4.3
Senast uppdaterad: 2017-08-31
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt