Badvattenkvalitet vid Stockholms strandbad

Badvattenkvaliteten vid Stockholms 31 officiella strandbad kontrolleras regelbundet av Miljöförvaltningen eller av konsult upphandlad av stadsdelsförvaltningarna. 18 av Stockholms strandbad klassas som EU-bad på grund av att de i genomsnitt har fler än 200 badande per dag. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Ett nytt officiellt strandbad vid Kristinebergs Strand har tillkommit 2015.

Andel badvattenprov utan anmärkning (årsvärden).
Badplats Senaste värdet (%) Datum
Brunnsviksbadet  100 2018
Flatenbadet, allmänna  100 2018
Flatenbadet, barnbadet  100 2018
Fredhällsbadet  100 2018
Gröndals Brygga  100 2018
Hägerstenshamnen  100 2018
Hässelby allmänna bad  100 2018
Hökarängsbadet  100 2018
Lilla Essingenbadet  100 2018
Långholmens klippbad  100 2018
Skrubba strandbad  100 2018
Stora Essingenbadet  100 2018
Trekantsbadet  100 2018
Ängbybadet  93 2018
Sätra strandbad  88 2018
Tanto strandbad  86 2018
Långsjöbadet  86 2018
Lövstabadet  86 2018
Farsta strandbad  83 2018
Alla bad  79 2018
Kaananbadet  75 2018
Minnebergsbadet  75 2018
Solviksbadet  75 2018
Mälarhöjdsbadet  72 2018
Kristinebergs strand  67 2018
Långholmens strandbad  67 2018
Ekhagens bad  67 2018
Johannesdalsbadet  60 2018
Maltesholmsbadet  59 2018
Sköndalsbadet  57 2018
Smedsuddsbadet  57 2018
Hässelby strandbad  50 2018
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Badvattenkvaliteten vid Stockholms 31 officiella strandbad har under sommaren 2017 visat ett något sämre resultat än föregående år. Av de totalt 273 prover som har tagits under sommaren har 9 prover visat otjänligt resultat jämfört med 8 otjänliga prover under badsäsongen 2016. Antalet prover som har visat tjänligt med anmärkning var 49 stycken jämfört med 28 stycken under 2016.

Vad som orsakat detta är inte tydligt. Under sommaren har det inte förekommit några kraftiga skyfall som skulle ha kunnat förorena badvattnet med avrinningsvatten från omgivande mark, eller som skulle ha kunnat ge upphov till bräddningar från avloppsnätet. En orsak till det försämrade resultatet kan vara de många kalla och blåsiga dagarna under sommaren. Stränderna har då inte besökts av så många badande. Istället uppehåller sig mycket sjöfågel, framförallt kanadagås och gräsand, på en del av stränderna. Dessa fåglar förorenar stränderna med sin avföring. Blåsten har givit upphov till vågor som gjort att avföringen dragits ner och förorenat vattnet med bakterier. Förvaltningen har uppmärksammat detta och för en dialog med berörda stadsdelar om att förbättra skötseln av stränderna med avseende på fågelavföring.

En del badplatser som ligger på Mälarens västra sida har i slutet av sommaren visat tendenser till algblomning, men blomningen har inte varit kraftig och gick över efter en vecka. Under badsäsongen har algprovtagning genomförts vid ytterligare fem badplatser vid fem olika tidpunkter. Analysresultaten har visat på en försumbar eller liten risk för förgiftning av algtoxiner.

Tillståndsklassning

 Mer än 90% utan anmärkning >90 %
 Mer än 80% utan anmärkning 80–90 %
 Mer än 70% utan anmärkning 70–80 %
 Mindre än 70% utan anmärkning <70 %
Indikator TEMA.3.4.3
Senast uppdaterad: 2018-10-17
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt