Upplevd badvattenkvalitet, strandbad

Nyckeltalet visar andel stockholmarna som upplever att badvattenkvaliteten vid Stockholms stads strandbad är mycket eller ganska bra.
Andel invånare som tycker att badvattenkvaliteten vid Stockholms stads strandbad är mycket eller ganska bra.
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2007 33
Hela Stockholm 2010 40
Hela Stockholm 2013 44
Bromma 2007 44
Bromma 2010 51
Bromma 2013 52
Enskede-Årsta-Vantör 2007 32
Enskede-Årsta-Vantör 2010 35
Enskede-Årsta-Vantör 2013 40
Farsta 2007 30
Farsta 2010 41
Farsta 2013 42
Hägersten-Liljeholmen 2007 42
Hägersten-Liljeholmen 2010 47
Hägersten-Liljeholmen 2013 47
Hässelby-Vällingby 2007 39
Hässelby-Vällingby 2010 55
Hässelby-Vällingby 2013 51
Kungsholmen 2007 38
Kungsholmen 2010 44
Kungsholmen 2013 56
Norrmalm 2007 25
Norrmalm 2010 30
Norrmalm 2013 44
Rinkeby-Kista 2007 28
Rinkeby-Kista 2010 35
Rinkeby-Kista 2013 39
Skarpnäck 2007 47
Skarpnäck 2010 43
Skarpnäck 2013 54
Skärholmen 2007 43
Skärholmen 2010 49
Skärholmen 2013 49
Spånga-Tensta 2007 33
Spånga-Tensta 2010 41
Spånga-Tensta 2013 43
Södermalm 2007 25
Södermalm 2010 38
Södermalm 2013 40
Älvsjö 2007 30
Älvsjö 2010 39
Älvsjö 2013 41
Östermalm 2007 22
Östermalm 2010 24
Östermalm 2013 28
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.3.4.5
Senast uppdaterad: 2018-10-12
Tema

Artiklar