Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvävedioxid - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.1.3

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Årsnormen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att årsmedelhalten ska underskrida 20 µg/m3.

Indikatorn visar årsmedelhalter av kvävedioxid i gatunivå på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan, Norrlandsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Som jämförelse redovisas den urbana bakgrundshalten (taknivå på Torkel Knutssonsgatan) och den regionala bakgrundshalten vid Norr Malma utanför Norrtälje. På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i luft - årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Högst av mätstationer

1992

52

1

Högst av mätstationer

1993

50

2

Högst av mätstationer

1994

52

3

Högst av mätstationer

1995

48

4

Högst av mätstationer

1996

53

5

Högst av mätstationer

1997

49

6

Högst av mätstationer

1998

46

7

Högst av mätstationer

1999

53

8

Högst av mätstationer

2000

48

9

Högst av mätstationer

2001

46

10

Högst av mätstationer

2002

51

11

Högst av mätstationer

2003

47

12

Högst av mätstationer

2004

46

13

Högst av mätstationer

2005

46

14

Högst av mätstationer

2006

47

15

Högst av mätstationer

2007

48

16

Högst av mätstationer

2008

46

17

Högst av mätstationer

2009

47

18

Högst av mätstationer

2010

47

19

Högst av mätstationer

2011

40

20

Högst av mätstationer

2012

43

21

Högst av mätstationer

2013

46

22

Högst av mätstationer

2014

41

23

Högst av mätstationer

2015

42

24

Högst av mätstationer

2016

43

25

Högst av mätstationer

2017

35

26

Högst av mätstationer

2018

36

27

Högst av mätstationer

2019

33

28

Högst av mätstationer

2020

24

29

Högst av mätstationer

2021

26

30

Hornsgatan

1992

52

31

Hornsgatan

1993

50

32

Hornsgatan

1994

52

33

Hornsgatan

1995

48

34

Hornsgatan

1996

53

35

Hornsgatan

1997

49

36

Hornsgatan

1998

46

37

Hornsgatan

1999

53

38

Hornsgatan

2000

48

39

Hornsgatan

2001

46

40

Hornsgatan

2002

51

41

Hornsgatan

2003

47

42

Hornsgatan

2004

46

43

Hornsgatan

2005

45

44

Hornsgatan

2006

47

45

Hornsgatan

2007

48

46

Hornsgatan

2008

46

47

Hornsgatan

2009

47

48

Hornsgatan

2010

47

49

Hornsgatan

2011

40

50

Hornsgatan

2012

43

51

Hornsgatan

2013

46

52

Hornsgatan

2014

41

53

Hornsgatan

2015

42

54

Hornsgatan

2016

43

55

Hornsgatan

2017

35

56

Hornsgatan

2018

35

57

Hornsgatan

2019

33

58

Hornsgatan

2020

24

59

Hornsgatan

2021

23

60

Sveavägen

1991

45

61

Sveavägen

1992

47

62

Sveavägen

1993

46

63

Sveavägen

1994

41

64

Sveavägen

1995

38

65

Sveavägen

1996

40

66

Sveavägen

1997

36

67

Sveavägen

1998

37

68

Sveavägen

1999

40

69

Sveavägen

2000

38

70

Sveavägen

2001

38

71

Sveavägen

2002

39

72

Sveavägen

2003

37

73

Sveavägen

2004

37

74

Sveavägen

2005

39

75

Sveavägen

2006

38

76

Sveavägen

2007

39

77

Sveavägen

2008

40

78

Sveavägen

2010

39

79

Sveavägen

2011

38

80

Sveavägen

2012

38

81

Sveavägen

2013

40

82

Sveavägen

2014

36

83

Sveavägen

2015

40

84

Sveavägen

2016

35

85

Sveavägen

2017

32

86

Sveavägen

2018

29

87

Sveavägen

2019

28

88

Sveavägen

2020

18

89

Sveavägen

2021

18

90

Lilla Essingen (E4/E20)

2005

37

91

Lilla Essingen (E4/E20)

2006

34

92

Lilla Essingen (E4/E20)

2007

35

93

Lilla Essingen (E4/E20)

2008

32

94

Lilla Essingen (E4/E20)

2009

33

95

Lilla Essingen (E4/E20)

2010

45

96

Lilla Essingen (E4/E20)

2011

37

97

Lilla Essingen (E4/E20)

2012

32

98

Lilla Essingen (E4/E20)

2013

35

99

Lilla Essingen (E4/E20)

2014

32

100

Lilla Essingen (E4/E20)

2015

34

101

Lilla Essingen (E4/E20)

2016

35

102

Lilla Essingen (E4/E20)

2017

34

103

Lilla Essingen (E4/E20)

2018

36

104

Lilla Essingen (E4/E20)

2019

31

105

Lilla Essingen (E4/E20)

2020

23

106

Lilla Essingen (E4/E20)

2021

26

107

Norrlandsgatan

2004

41

108

Norrlandsgatan

2005

46

109

Norrlandsgatan

2006

47

110

Norrlandsgatan

2007

42

111

Norrlandsgatan

2008

42

112

Norrlandsgatan

2009

39

113

Norrlandsgatan

2010

44

114

Norrlandsgatan

2011

38

115

Norrlandsgatan

2012

38

116

Norrlandsgatan

2013

40

117

Norrlandsgatan

2014

40

118

Norrlandsgatan

2015

38

119

Norrlandsgatan

2016

35

120

Norrlandsgatan

2017

30

121

Folkungagatan

2010

36

122

Folkungagatan

2011

27

123

Folkungagatan

2012

30

124

Folkungagatan

2013

33

125

Folkungagatan

2017

30

126

Folkungagatan

2019

26

127

Folkungagatan

2020

19

128

Folkungagatan

2021

16

129

S:t Eriksgatan

2018

27

130

S:t Eriksgatan

2019

21

131

S:t Eriksgatan

2020

17

132

S:t Eriksgatan

2021

18

133

Skonertvägen (E4/E20)

2019

26

134

Skonertvägen (E4/E20)

2020

17

135

Skonertvägen (E4/E20)

2021

19

136

Innerstaden, taknivå

1982

31

137

Innerstaden, taknivå

1983

33

138

Innerstaden, taknivå

1984

33

139

Innerstaden, taknivå

1985

33

140

Innerstaden, taknivå

1986

28

141

Innerstaden, taknivå

1987

29

142

Innerstaden, taknivå

1988

30

143

Innerstaden, taknivå

1989

31

144

Innerstaden, taknivå

1990

29

145

Innerstaden, taknivå

1991

28

146

Innerstaden, taknivå

1992

28

147

Innerstaden, taknivå

1993

25

148

Innerstaden, taknivå

1994

24

149

Innerstaden, taknivå

1995

20

150

Innerstaden, taknivå

1996

22

151

Innerstaden, taknivå

1997

19

152

Innerstaden, taknivå

1998

20

153

Innerstaden, taknivå

1999

18

154

Innerstaden, taknivå

2000

18

155

Innerstaden, taknivå

2001

18

156

Innerstaden, taknivå

2002

18

157

Innerstaden, taknivå

2003

17

158

Innerstaden, taknivå

2004

17

159

Innerstaden, taknivå

2005

15

160

Innerstaden, taknivå

2006

17

161

Innerstaden, taknivå

2007

13

162

Innerstaden, taknivå

2008

12

163

Innerstaden, taknivå

2009

13

164

Innerstaden, taknivå

2010

15

165

Innerstaden, taknivå

2011

10

166

Innerstaden, taknivå

2012

12

167

Innerstaden, taknivå

2013

14

168

Innerstaden, taknivå

2014

12

169

Innerstaden, taknivå

2015

13

170

Innerstaden, taknivå

2016

11

171

Innerstaden, taknivå

2017

11

172

Innerstaden, taknivå

2018

11

173

Innerstaden, taknivå

2019

10

174

Innerstaden, taknivå

2020

8,0

175

Innerstaden, taknivå

2021

9,7

176

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2009

3,0

177

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2010

3,0

178

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2011

1,6

179

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2012

1,1

180

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2013

2,2

181

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2014

2,5

182

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2015

2,5

183

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2016

2,5

184

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2017

2,3

185

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2018

2,8

186

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2019

2,6

187

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2020

2,1

188

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2021

2,1

189

Valhallavägen

2021

26

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen, som innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3, klarades år 2021 vid samtliga mätstationer. Även om NO2-halterna snabbt har minskat i staden de senaste fem åren så når alla mätstationer fortfarande inte upp till nationella miljökvalitetsmålet. För att nå nationella miljökvalitetsmålet ska årsmedelhalten underskrida 20 µg/m3.

Minskad biltrafik har bidragit till minskade halter under 2020 och till någon del även 2021. Under 2020 minskade biltrafiken till följd av covid-19. 2021 var trafiken nästan tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Förklaringen till de mycket lägre NO2-halterna vid gatustationerna i staden de senaste åren, det vill säga även före pandemin med covid-19, är att fordonsparken har blivit renare. Förutom ökad elektrifiering och minskad diesel bland lätta fordon har även utsläppen av kväveoxider från tunga lastbilar minskat.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-08-09