Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvävedioxid - årsmedelvärden

Indikator TEMA.2.1.3

För att undvika skador på människors hälsa finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, NO2, för år, dygn och timmar. Årsnormen innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som anger att årsmedelhalten ska underskrida 20 µg/m3.

Indikatorn visar årsmedelhalter av kvävedioxid i gatunivå på Hornsgatan, Sveavägen, Folkungagatan, Norrlandsgatan och intill E4/E20 på Lilla Essingen. Som jämförelse redovisas den urbana bakgrundshalten (taknivå på Torkel Knutssonsgatan) och den regionala bakgrundshalten vid Norr Malma utanför Norrtälje. På Hornsgatan och Sveavägen görs mätningar på bägge sidorna av gatan, värdet i diagrammet är det högsta värdet av dessa.

Halterna av kvävedioxid i luft - årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Högst av mätstationer

1992

52

1

Högst av mätstationer

1993

50

2

Högst av mätstationer

1994

52

3

Högst av mätstationer

1995

48

4

Högst av mätstationer

1996

53

5

Högst av mätstationer

1997

49

6

Högst av mätstationer

1998

46

7

Högst av mätstationer

1999

53

8

Högst av mätstationer

2000

48

9

Högst av mätstationer

2001

46

10

Högst av mätstationer

2002

51

11

Högst av mätstationer

2003

47

12

Högst av mätstationer

2004

46

13

Högst av mätstationer

2005

46

14

Högst av mätstationer

2006

47

15

Högst av mätstationer

2007

48

16

Högst av mätstationer

2008

46

17

Högst av mätstationer

2009

47

18

Högst av mätstationer

2010

47

19

Högst av mätstationer

2011

40

20

Högst av mätstationer

2012

43

21

Högst av mätstationer

2013

46

22

Högst av mätstationer

2014

41

23

Högst av mätstationer

2015

42

24

Högst av mätstationer

2016

43

25

Högst av mätstationer

2017

35

26

Högst av mätstationer

2018

36

27

Högst av mätstationer

2019

33

28

Högst av mätstationer

2020

24

29

Högst av mätstationer

2021

26

30

Högst av mätstationer

2022

24

31

Hornsgatan

1992

52

32

Hornsgatan

1993

50

33

Hornsgatan

1994

52

34

Hornsgatan

1995

48

35

Hornsgatan

1996

53

36

Hornsgatan

1997

49

37

Hornsgatan

1998

46

38

Hornsgatan

1999

53

39

Hornsgatan

2000

48

40

Hornsgatan

2001

46

41

Hornsgatan

2002

51

42

Hornsgatan

2003

47

43

Hornsgatan

2004

46

44

Hornsgatan

2005

45

45

Hornsgatan

2006

47

46

Hornsgatan

2007

48

47

Hornsgatan

2008

46

48

Hornsgatan

2009

47

49

Hornsgatan

2010

47

50

Hornsgatan

2011

40

51

Hornsgatan

2012

43

52

Hornsgatan

2013

46

53

Hornsgatan

2014

41

54

Hornsgatan

2015

42

55

Hornsgatan

2016

43

56

Hornsgatan

2017

35

57

Hornsgatan

2018

35

58

Hornsgatan

2019

33

59

Hornsgatan

2020

24

60

Hornsgatan

2021

23

61

Hornsgatan

2022

23

62

Sveavägen

1991

45

63

Sveavägen

1992

47

64

Sveavägen

1993

46

65

Sveavägen

1994

41

66

Sveavägen

1995

38

67

Sveavägen

1996

40

68

Sveavägen

1997

36

69

Sveavägen

1998

37

70

Sveavägen

1999

40

71

Sveavägen

2000

38

72

Sveavägen

2001

38

73

Sveavägen

2002

39

74

Sveavägen

2003

37

75

Sveavägen

2004

37

76

Sveavägen

2005

39

77

Sveavägen

2006

38

78

Sveavägen

2007

39

79

Sveavägen

2008

40

80

Sveavägen

2010

39

81

Sveavägen

2011

38

82

Sveavägen

2012

38

83

Sveavägen

2013

40

84

Sveavägen

2014

36

85

Sveavägen

2015

40

86

Sveavägen

2016

35

87

Sveavägen

2017

32

88

Sveavägen

2018

29

89

Sveavägen

2019

28

90

Sveavägen

2020

18

91

Sveavägen

2021

18

92

Sveavägen

2022

17

93

Lilla Essingen (E4/E20)

2005

37

94

Lilla Essingen (E4/E20)

2006

34

95

Lilla Essingen (E4/E20)

2007

35

96

Lilla Essingen (E4/E20)

2008

32

97

Lilla Essingen (E4/E20)

2009

33

98

Lilla Essingen (E4/E20)

2010

45

99

Lilla Essingen (E4/E20)

2011

37

100

Lilla Essingen (E4/E20)

2012

32

101

Lilla Essingen (E4/E20)

2013

35

102

Lilla Essingen (E4/E20)

2014

32

103

Lilla Essingen (E4/E20)

2015

34

104

Lilla Essingen (E4/E20)

2016

35

105

Lilla Essingen (E4/E20)

2017

34

106

Lilla Essingen (E4/E20)

2018

36

107

Lilla Essingen (E4/E20)

2019

31

108

Lilla Essingen (E4/E20)

2020

23

109

Lilla Essingen (E4/E20)

2021

26

110

Lilla Essingen (E4/E20)

2022

23

111

Norrlandsgatan

2004

41

112

Norrlandsgatan

2005

46

113

Norrlandsgatan

2006

47

114

Norrlandsgatan

2007

42

115

Norrlandsgatan

2008

42

116

Norrlandsgatan

2009

39

117

Norrlandsgatan

2010

44

118

Norrlandsgatan

2011

38

119

Norrlandsgatan

2012

38

120

Norrlandsgatan

2013

40

121

Norrlandsgatan

2014

40

122

Norrlandsgatan

2015

38

123

Norrlandsgatan

2016

35

124

Norrlandsgatan

2017

30

125

Folkungagatan

2010

36

126

Folkungagatan

2011

27

127

Folkungagatan

2012

30

128

Folkungagatan

2013

33

129

Folkungagatan

2017

30

130

Folkungagatan

2019

26

131

Folkungagatan

2020

19

132

Folkungagatan

2021

16

133

Folkungagatan

2022

16

134

S:t Eriksgatan

2018

27

135

S:t Eriksgatan

2019

21

136

S:t Eriksgatan

2020

17

137

S:t Eriksgatan

2021

18

138

S:t Eriksgatan

2022

14

139

Skonertvägen (E4/E20)

2019

26

140

Skonertvägen (E4/E20)

2020

17

141

Skonertvägen (E4/E20)

2021

19

142

Skonertvägen (E4/E20)

2022

16

143

Innerstaden, taknivå

1982

31

144

Innerstaden, taknivå

1983

33

145

Innerstaden, taknivå

1984

33

146

Innerstaden, taknivå

1985

33

147

Innerstaden, taknivå

1986

28

148

Innerstaden, taknivå

1987

29

149

Innerstaden, taknivå

1988

30

150

Innerstaden, taknivå

1989

31

151

Innerstaden, taknivå

1990

29

152

Innerstaden, taknivå

1991

28

153

Innerstaden, taknivå

1992

28

154

Innerstaden, taknivå

1993

25

155

Innerstaden, taknivå

1994

24

156

Innerstaden, taknivå

1995

20

157

Innerstaden, taknivå

1996

22

158

Innerstaden, taknivå

1997

19

159

Innerstaden, taknivå

1998

20

160

Innerstaden, taknivå

1999

18

161

Innerstaden, taknivå

2000

18

162

Innerstaden, taknivå

2001

18

163

Innerstaden, taknivå

2002

18

164

Innerstaden, taknivå

2003

17

165

Innerstaden, taknivå

2004

17

166

Innerstaden, taknivå

2005

15

167

Innerstaden, taknivå

2006

17

168

Innerstaden, taknivå

2007

13

169

Innerstaden, taknivå

2008

12

170

Innerstaden, taknivå

2009

13

171

Innerstaden, taknivå

2010

15

172

Innerstaden, taknivå

2011

10

173

Innerstaden, taknivå

2012

12

174

Innerstaden, taknivå

2013

14

175

Innerstaden, taknivå

2014

12

176

Innerstaden, taknivå

2015

13

177

Innerstaden, taknivå

2016

11

178

Innerstaden, taknivå

2017

11

179

Innerstaden, taknivå

2018

11

180

Innerstaden, taknivå

2019

10

181

Innerstaden, taknivå

2020

8,0

182

Innerstaden, taknivå

2021

9,7

183

Innerstaden, taknivå

2022

7,8

184

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2009

3,0

185

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2010

3,0

186

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2011

1,6

187

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2012

1,1

188

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2013

2,2

189

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2014

2,5

190

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2015

2,5

191

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2016

2,5

192

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2017

2,3

193

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2018

2,8

194

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2019

2,6

195

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2020

2,1

196

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2021

2,1

197

Regional bakgrund, (Norr Malma)

2022

2,5

198

Valhallavägen

2021

26

199

Valhallavägen

2022

24

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen, som innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3, klarades år 2021 vid samtliga mätstationer. Även om NO2-halterna snabbt har minskat i staden de senaste fem åren så når alla mätstationer fortfarande inte upp till nationella miljökvalitetsmålet. För att nå nationella miljökvalitetsmålet ska årsmedelhalten underskrida 20 µg/m3.

Minskad biltrafik har bidragit till minskade halter under 2020 och till någon del även 2021. Under 2020 minskade biltrafiken till följd av covid-19. 2021 var trafiken nästan tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Förklaringen till de mycket lägre NO2-halterna vid gatustationerna i staden de senaste åren, det vill säga även före pandemin med covid-19, är att fordonsparken har blivit renare. Förutom ökad elektrifiering och minskad diesel bland lätta fordon har även utsläppen av kväveoxider från tunga lastbilar minskat.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-04-06