Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Metaller i mossa

Mossa
Mossbeklädd mark i Judarskogen. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.2.10

Väggmossa har en unik förmåga att samla upp metaller från luften och är därför lämplig för provtagning. Länsstyrelsen undersöker metallhalter i mossa vart femte år.

Eftersom mossa tar upp sin näring via luften är den en bra så kallad bioindikator. Syftet med provtagningarna är att få en bild av hur tungmetaller sprids via luften och att följa hur nedfallet av tungmetaller förändras över tid. Verksamheter som sjöfart, vägtrafik, industri, förbränning av fossila bränslen och avfall orsakar utsläpp av metaller i Stockholms län.

Resultat 2020

Den senaste undersökningen, genomförd 2020, baserar sig på 52 provtagningsplatser i länet varav 12 ligger i Stockholms stad. Undersökningen visade att:

  • I större delen av Stockholms län var belastningen av metallerna bly, kadmium, krom och nickel låg.
  • Ofta var halterna närmast Stockholm stad högre jämfört med halterna längre bort från Stockholms stad. Det märktes särskilt tydligt för zink, koppar, järn, kobolt och antimon.
  • Sedan 90-talet har metallhalterna minskat, men i den senaste undersökningen syns en generell ökning av medianhalten för metaller.

Nedan redovisas provpunkter inom Stockholms stad. Ingen provtagning genomfördes i Stockholms stad 2015.

Tema