Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Metaller i mossa

Mossa
Mossbeklädd mark i Judarskogen. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.2.10

Väggmossa har en unik förmåga att samla upp metaller från luften och är därför lämplig för provtagning. Analyserna visar att halterna sjunker. Avvikande är halten av koppar.

Länsstyrelsen har analyserat halter av metaller i väggmossa på 38 platser i länet. Provtagningen genomfördes för femte gången under hösten 2010. Syftet med provtagningarna är att att få en bild av hur tungmetaller sprids via luften och att följa utvecklingen av nedfallet av tungmetaller över tid.

Resultaten visar att halterna är högre i de centrala delarna av länet. Den generella förändringen är att halterna sjunker. Nedan redovisas provpunkter inom Stockholms stad.

Medel i Stockholm

Indikatorer

Uppdaterad: 2021-10-01
Tema