Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Aluminium i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.Al

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Aluminium i väggmossa

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
250 µg/g (2010).
Utgångsvärde:
710 µg/g (2000).

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av aluminium i länet varierade mellan 76,8 µg/g och 1053 µg/g.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 

>400 µg/g

1

 

300–400 µg/g

2

 

200–300 µg/g

3

 

100–200 µg/g

4

 

<100 µg/g

Uppdaterad: 2017-03-15