Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Järn i väggmossa

Indikator TEMA.2.10.Fe

Resultaten har tagits fram genom provtagning och analys av väggmossa som har en unik förmåga att samla upp metaller. Länsstyrelsen har genomfört mätningar av mossa på 38 platser i länet under åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010. Här redovisas de provpunkter som ligger inom Stockholms stad.

Järn i väggmossa

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g)

0

Medel i Stockholm

2000

986

1

Medel i Stockholm

2005

270

2

Medel i Stockholm

2010

408

3

Akalla

1995

320

4

Akalla

2000

684

5

Akalla

2005

216

6

Akalla

2010

410

7

Djurgården

1995

840

8

Djurgården

2000

927

9

Djurgården

2005

268

10

Djurgården

2010

390

11

Fiskartorpet

1995

600

12

Fiskartorpet

2000

1152

13

Fiskartorpet

2005

289

14

Fiskartorpet

2010

450

15

Flaten

1995

310

16

Flaten

2000

441

17

Flaten

2005

175

18

Flaten

2010

210

19

Grimsta

1995

410

20

Grimsta

2000

769

21

Grimsta

2005

281

22

Grimsta

2010

460

23

Hammarbyhöjden

1995

710

24

Hammarbyhöjden

2000

1485

25

Hammarbyhöjden

2005

327

26

Hammarbyhöjden

2010

520

27

Högdalstoppen

1995

1200

28

Högdalstoppen

2000

1349

29

Högdalstoppen

2005

313

30

Högdalstoppen

2010

410

31

Judarn

1995

380

32

Judarn

2000

440

33

Judarn

2005

175

34

Judarn

2010

360

35

Lövsta

1995

570

36

Lövsta

2000

1253

37

Lövsta

2005

566

38

Lövsta

2010

220

39

Solberga

1995

650

40

Solberga

2000

1472

41

Solberga

2005

254

42

Solberga

2010

600

43

Sätra

1995

270

44

Sätra

2005

93

45

Sätra

2010

300

46

Ulvsundaberget

1995

480

47

Ulvsundaberget

2000

870

48

Ulvsundaberget

2005

280

49

Ulvsundaberget

2010

560

Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm

Kommentar

Diagrammet visar medelhalten vid 12 provpunkter inom Stockholms Stad. Halterna av järn i länet varierade mellan 77,2 µg/g och 969 µg/g.

Uppdaterad: 2017-03-15