Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel bilar med dubbdäck

Indikator TEMA.2.2.5

Halterna av inandningsbara partiklar, PM10, består till stor del av slitagepartiklar. Slitaget orsakas främst av dubbdäck som river upp asfalten. Registreringar av dubbdäckandelar på personbilar har gjorts i Stockholm sedan vintern 2004/2005. Data insamlas genom regelbundna ljudobservationer. Värdena avser midvintervärden, det vill säga då alla förväntas ha bytt till vinterdäck.

Andel personbilar med dubbdäck i Stockholmsområdet.

Rad-id Mätplats Senaste värdet (%) Datum

0

Infartstrafik

 50

2019

1

Sveavägen

 31

2020

2

Hornsgatan

 20

2020

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Värden 2020 avser vintern jan-mar 2020. För att minska de höga partikelhalterna infördes dubbdäcksförbud på Hornsgatan i januari 2010. Från och med januari 2016 utökades förbudet till att även gälla Fleminggatan och delar av Kungsgatan. Användningen av dubbdäck har därefter mer än halverats på Hornsgatan. Användningen har även minskat tydligt i övriga innerstaden (tex Sveavägen), men även för infartstrafiken till Stockholm.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2020-11-02