Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Invasiva främmande arter

Snigel på ett blad
Spansk skogssnigel. Foto: Malin Åberg/ Azote
Mål TEMA.4.12

Invasiva arter är främmande arter som sprider sig inom ekosystemen och skapar problem för inhemska djur och växter, och hotar den biologiska mångfalden.

Idag finns det ett flertal observerade invasiva främmande arter inom Stockholms stad.

Då invasiva främmande arter är ett globalt miljöproblem så har EU upprättat en EU-förordning (1142/2014) som reglerar spridningen av dessa arter. De arter som är listade i EU-förteckningen är förbjudna att sprida, importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda eller byta. Det finns även arter som är invasiva men som inte har några lagstadgade skyldigheter, men då dessa fortfarande kan göra stor skada på den biologiska mångfalden så är det rekommenderat att man inte sprider dessa vidare.

Naturvårdsverket håller i dagsläget på att utforma en nationell förteckning över invasiva arter som är av specifika problem för Sverige. Detta för att kunna stärka åtgärder, förbud, och tillsyn över invasiva arter som inte är inkluderade i EU-förteckningen.

Befintliga samt nya invasiva arter riskerar att breda ut sig ännu mer på grund av klimatförändringarna. Varmare somrar och mildare vintrar i Sverige kan underlätta för de invasiva arternas reproduktion samt överlevnad, och där med öka deras spridning. Ett exempel är lavendel som riskerar att bli invasiv då mildare vintrar skulle tillåta den att överleva året runt, vilket den idag inte gör. Varmare somrar ökar risken för bland annat bränder, vilket kan gynna spridningen av frön från trädslag som riskerar att bli invasiva och få ökad utbredning.

Främmande arter har av olika anledningar introducerats både på land och i vatten runt om i Stockholm. De landlevande invasiva växter som finns i Stockholm har för det mesta introducerats avsiktligt som prydnadsväxter i privata och botaniska trädgårdar som sedan spridit sig vidare. De vattenlevande växterna har även de introducerats medvetet som prydnadsväxt i dammar, men även oavsiktligt genom uthällning av akvarievatten. De vattenlevande arterna som observerats har både kommit hit avsiktligt genom inplantering, och oavsiktligt genom barlastvatten från båttransporter. Introduktionen av landlevande djur har även det skett avsiktligt i vissa fall, men även oavsiktligt genom handel av mat och växter.

Nedan följer en lista på några av de fynd av invasiva främmande arter som gjorts runt om i Stockholm. De med en stjärna ingår i EU-förteckningen för invasiva främmande arter:

 • Landlevande växter: Parkslide, Jätteslide, Hybrideslide, Jätteloka*, Parksallat, Kanadensiskt gullris, Jättebalsamin*, Blomsterlupin, Vresros, Gul skunkkalla*. Kaukasiskt fetblad, Sibiriskt fetblad, Spärroxbär.

 • Vattenlevande växter: Vattenpest, Smal vattenpest*.

 • Vattenlevande djur: Signalkräfta*, Kinesisk ullhandskrabba*.

 • Landlevande djur: Spansk skogssnigel.

Vad kan du göra

Som privatperson finns det många möjligheter för att hjälpa till i arbetet att förhindra spridningen av invasiva främmande arter:

 • Rapportera in fynd av invasiva arter till Artportalen via www.invasivaarter.nu
 • I fall där det gäller blommande växter kan man med fördel slå av blommorna innan eller vid blomning några gånger under året i flera år för att minska risken för fröspridning.
 • Låt bli att plantera invasiva växter i din trädgård.
 • Gräv upp växter som är invasiva och lämna in till återvinningscentral för förbränning, tänk på att försluta det väl i en plastsäck får att inte riskera spridning under transport - OBS Detta kan vara en svår åtgärd mot Parkslide, Jätteslide och Hybridslide då minsta lilla rotbit som finns kvar kan växa till en ny växt och ytterligare spridning riskeras.
 • Kompostera inte växtdelar då det riskerar att sprida växten. Lämna hellre dessa till återvinningscentralen för förbränning.
 • Om du har vatten som kommer från en trädgårdsdamm; töm aldrig detta i naturliga vattendrag då djur, fiskar, och växter kan sprida sig.
 • Släpp aldrig ut husdjur du tröttnat på i naturen. Dessa kan bli invasiva och sprida sig i området. Detta är dessutom olagligt i Sverige. Häll inte heller ut akvariefiskar, snäckor, eller vattenväxter i naturen då även de kan sprida sig.
 • Ta inte avsiktligt med flora eller fauna hem från utlandssemester.
 • Flytta aldrig fisk eller andra vattenlevande djur mellan sjöar eller vattendrag.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om invasiva främmande arter i Sverige och bland annat få tips kring hur du kan hantera och bekämpa de invasiva arterna som vi har idag.

Uppdaterad: 2023-05-31
Tema