Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till gång- och cykelbanor

Indikator TEMA.7.2.4

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.

Rad-id Stadsdel Senaste värdet (%) Datum

0

Hässelby-Vällingby

 79

2013

1

Skarpnäck

 74

2013

2

Rinkeby-Kista

 73

2013

3

Enskede-Årsta-Vantör

 73

2013

4

Hela Stockholm

 72

2016

5

Hägersten-Liljeholmen

 70

2013

6

Farsta

 69

2013

7

Bromma

 69

2013

8

Spånga-Tensta

 69

2013

9

Älvsjö

 69

2013

10

Kungsholmen

 68

2013

11

Södermalm

 65

2013

12

Skärholmen

 63

2013

13

Östermalm

 61

2013

14

Norrmalm

 57

2013

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholms invånare är överlag nöjda med tillgången på gång- och cykelbanor i sin stadsdel. Totalt för hela staden svarar 72 procent att de är mycket eller ganska nöjda, medan endast 12 procent svarar att de är ganska eller mycket missnöjda. Det framgår även att det skett en positiv utveckling i frågan sedan föregående undersökning.

Uppdaterad: 2019-05-23