Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till elsparkcyklar

Indikator TEMA.7.2.14

Fråga: I stadsmiljön finns numera allt fler elsparkcyklar. Vad anser du om dessa?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
20 % (2020).
Utgångsvärde:
20 % (2020).

Kommentar

Elsparkcyklar för allmän uthyrning finns numera tillgängliga i innerstaden och i vissa närförorter. Överlag är stockholmarna negativt inställda till elsparkcyklarna. Sex av tio uppgav i enkäten år 2020 att de hade en ganska eller mycket negativ uppfattning om dessa medan endast två av tio var positiva till elsparkcyklar.

Inställningen till elsparkcyklar var markant mer positiv bland yngre medan de äldre åldersgrupperna var mycket negativa. Mest positiva var invånarna i Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta.

Uppdaterad: 2023-05-15